ppm factum se angažuje ve prospěch kvalitního vzdělávání poskytovaného intelektově nadaným dětem

19. 10. 2016

Společnost ppm factum research podporuje nadační fond Qiido, který se věnuje podpoře vzdělávání mimořádně a nadprůměrně intelektově nadaných dětí (MiND). Zajímavé souvislosti přináší tisková zpráva.

Výstřižek 0.PNG
V uplynulém roce realizovalo ppm factum research šetření na obecné populaci, které zkoumalo, jaké postoje mají Češi k MiND, jak jsou tyto děti vnímány společností a jaké potřeby podle české veřejnosti mají. V rámci tohoto šetření jsme kromě jiného zjistili, že „až 65 % obyvatel ČR se domnívá, že intelektově nadané děti potřebují na základní a střední škole při svém vzdělávání podporu, a to ve formě individuálního vzdělávacího plánu a rozšiřujících, obohacujících učebnic”.

PDF ke stažení - Závěry Omnibusu

Letos v létě jsme se konzultačně zapojili do dalšího projektu, který pro Qiido provedla agentura Donath Business & Media a byl adresovaný ředitelům základních škol z celé ČR. „96% ředitelů potvrdilo předchozí výsledek šetření a navíc, až 74 % z nich spatřuje ve vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků přínos také pro školu“. Z výsledků dále vyplynulo, že školy mají potřebu v prohloubení zkušeností s identifikací těchto žáků, v získání obohacujících materiálů a konkrétních ukázek pro výuku, a také v dalším vzdělávání pedagogů v metodách a formách výuky i v komunikaci s těmito žáky.

PDF ke stažení - Zpráva z výzkumu

Podpora vzdělávání a rozvoje intelektově nadaných dětí je přínosem pro celou naši zemi a naše společnost je hrdá na to, že může nadačními fondu Qiido poskytovat odbornou garanci a konzultace nad jeho průzkumnými projekty.
Miriam Janyšková, zakladatelka a předsedkyně správní rady, ke spolupráci ppm factum s fondem Qiido uvádí: „Poněvadž nás zajímají postoje odborné i laické veřejnosti, dbáme na komplexní znalost oblasti intelektového nadání, vybrali jsme si kvalitního partnera, který nám dodá kredibilní a jasná čísla - ppm factum research. Jsou odborníky ve své oblasti, spolehliví a rychlí v reakcích, ale také příjemní a pohodoví v diskuzích."
A my přejeme „Qiidovi“ mnoho zdaru! Více informací o jeho činnosti naleznete na http://www.qiido.cz/.

 Příloha 3_M.Janyšková.JPG

Ing. Miriam Janyšková
Předsedkyně správní rady Qiido
mjanyskova@qiido.cz