ppm factum silnější a efektivnější

23. 08. 2012

Po třech letech budování skupiny ppm factum dochází k dalšímu kroku v její integraci – sjednocení korporátní identity. Všechny firmy tvořící tuto skupinu budou nově využívat značku ppm factum.

Na českém trhu marketingových služeb došlo v minulosti k řadě fúzí a převzetí, za nimiž stály nadnárodní společnosti a zahraniční kapitál. Spojení ppm europe a Factum Invenio v roce 2009 bylo vůbec prvním případem od roku 1990, kdy se propojily významné firmy vlastněné výhradně českými osobami. Vznikl tak největší hráč s konsolidovaným ročním obratem na úrovni 0,5 miliardy Kč.

V souvislosti s pokračující expanzí na českém i středoevropském trhu oznámily společnosti ppm europe, a.s. a Factum Invenio, s.r.o. změnu firmy na ppm factum a.s., resp. ppm factum research s.r.o. Nově působí pod označením ppm factum, s.r.o. i dceřiná společnost na Slovensku, která je na tomto trhu aktivní od roku 2005 v rámci skupiny Factum Group. Všechny firmy skupiny ppm factum zůstávají samostatnými právními subjekty.

S námi tři kroky před konkurencí.

Vyšší míra integrace celé skupiny ppm factum nabídne klientům synergické efekty a konzistentní řešení všech jejich marketingových potřeb. Nové uspořádání přinese:

  • sdílení idejí i komunikace v rámci homogenní skupiny
  • efektivnější propojení průzkumu a ostatních marketingových služeb
  • konzistentní řešení všech marketingových potřeb klientu na principu „single entry“, tedy na základě komunikace s jednou kontaktní osobou.

Změna firmy a s ní související změna korporátní identity zdůrazňuje, že skupina ppm factum bude klást ještě větší důraz na propojení zkušeností všech agentur. Současně se propojí mezinárodní aktivity, které dosud zajišťují ppm europe a Factum Group. O novém uspořádání skupiny řekl Jindřich Ullrich, předseda představenstva ppm factum, a.s.: „Od roku 2009 společně poskytujeme služby, které sahají od identifikace tržních příležitostí přes marketingový výzkum a monitoring situace na prodejních místech až po marketingové poradenství a realizaci konkrétních aktivit na podporu prodeje. Svým klientům v celém regionu střední a východní Evropy teď nabídneme plně integrované komplexní služby v dresu jednoho úspěšného mužstva.“

Skupina si i nadále podrží také aktivity výzkumu veřejného mínění, díky nimž v této oblasti patří značka Factum již 20 let k nejznámějším v České republice. Jan Herzmann, někdejší spoluzakladatel Factum a jednatel ppm factum research, s.r.o., který má i nadále osobní gesci nad výzkumem veřejného mínění, k tomu uvedl: „Uplynulé tři roky spolupráce v rámci silné, politicky zcela nezávislé skupiny prokázaly, že v takovémto uspořádání je možné realizovat absolutně neutrální, metodicky perfektní sociální a politický výzkum. Pod značkou ppm factum budeme mít ještě lepší příležitost rozvíjet vedle něj také marketingový výzkum, který z ekonomického hlediska představuje největší část našich aktivit.“

Informace o ppm factum, a.s.:
Společnost ppm factum, a.s. (a její právní předchůdci) poskytuje své služby od roku 1999. Odborné veřejnosti je známa díky velmi dobré orientaci na českém i středoevropském maloobchodním trhu. V posledních letech úspěšně rozšiřuje své služby v dalších zemích včetně Ruska. Působí v ní 135 kvalifikovaných odborníků a více než 1.600 externích spolupracovníků – auditorů, merchandiserů a prodejních konzultantů. V České republice je největší agenturou poskytující marketingové služby. Nabízí komplexní marketingová řešení i jejich realizaci: audit maloobchodního trhu, měření efektivity obchodních týmů, merchandisingový servis, prezentace, ochutnávky a outsourcing obchodních činností.

Informace o ppm factum research, s.r.o.:
Společnost ppm factum research, s.r.o. (a její právní předchůdci) poskytuje své služby od roku 1991, kdy vznikla jako jedna z prvních soukromých agentur výzkumu trhu a veřejného mínění v bývalém Československu. Je známa díky dokonalé znalosti české společnosti a českého trhu. Vedle sociálního a politického výzkumu a klasického marketingového výzkumu nabízí také konzultace a návrhy marketingových řešení. S 33 kvalifikovanými zaměstnanci a více než 700 vyškolenými tazateli se řadí mezi top 10 výzkumných agentur v České republice. V roce 2005 založila mezinárodní sít výzkumných agentur Factum Group, která působí ve střední a východní Evropě od Německa po Rusko.

Informace o skupině ppm factum:
Skupina ppm factum vznikla v roce 2009 spojením společností ppm europe a.s. a Factum Invenio, s.r.o. Prostřednictvím společnosti ppm factum, a.s. je členem evropského sdružení field marketingu EFMP a držitelem certifikace ISO 9001, prostřednictvím agentury ppm factum research, s.r.o. pak členem světové asociace marketingového výzkumu ESOMAR, členem české asociace výzkumných agentur SIMAR, členem České marketingové společnosti, Francouzsko-české obchodní komory a Britské obchodní komory v ČR.

Pro zabezpečení maximální kvality služeb dodržují všechny společnosti skupiny ppm factum metodická pravidla a etické principy těchto organizací. V rámci dlouhodobého programu společenské odpovědnosti podporuje skupina ppm factum aktivity UNICEF a také neziskové organizace Fórum dárců, Konto Bariéry a Českou transplantační nadaci.

Další informace naleznete na www.ppmfactum.cz.Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz