Pražáci se nemají lépe než ostatní

29. 06. 2015

Rodiče nám odjakživa vtloukali do hlavy, že musíme co nejvíce studovat, abychom se v životě měli dobře. Jak ukázal nedávný průzkum agentury ppm factum, měli pravdu! Další všeobecně deklarovanou pravdu, že ti, co bydlí v Praze, se zákonitě mají lépe, a že na venkově žijí chudší lidé, už tak jednoznačně nepotvrdil.

 Společnost ppm factum research na počátku tohoto roku prováděla reprezentativní průzkum na souboru 997 respondentů ve věku 15 - 85 let z celé České republiky (metodou osobního dotazování) zaměřený na jejich styl života. Jedním z témat bylo i to, jak lidé vnímají svoji současnou finanční situaci a své zajištění, celkově tedy svůj životní standard.

 Těch, kteří se cítí, že si bez váhání mohou dovolit pořídit nové bydlení, dům, byt nebo chatu (tj. mají dostačující úspory v jakékoliv podobě) je v procentuálním vyjádření velmi málo (1 %), ale při přepočtu na počet obyvatel naší republiky se jedná o téměř 90 000 osob. Šestkrát více je těch, kteří si z disponibilních úspor mohou pořídit nové auto. Dalších 15 % Čechů má své úspory v řádech desetitisíců korun, tvrdí, že si mohou dovolit například zahraniční dovolenou.

Na druhou stranu, každý pátý Čech zvládá sice své běžné výdaje, ale už mu nezbývá na zábavu nebo koníčky a nemá ani větší finanční rezervu. 4 % dokonce konstatují, že si občas musí na své běžné výdaje peníze půjčovat. Uděláme-li pomyslné rozdělení na blahobytnější a sociálně slabší část populace (4 oranžové a 4 šedivé segmenty v následujícím grafu), zjistíme, že těch, kteří jsou na tom po finanční stránce dobře, je méně.

 Výstřižek 1 a.PNG

Výzkum také jednoznačně potvrdil, že rady našich rodičů, že jestliže nechceme mít v životě starost o peníze, máme studovat, nebyly liché. Těch, kteří sice pracují, ale mají základní vzdělání a jejich příjmy stačí akorát na pokrytí běžných nákladů, je 2x více, než pracujících lidí s alespoň středním vzděláním. Stejný „trend“ se vyskytuje i u již nepracujících, tedy lidí v důchodu. Ti dostávají v současné době důchod na základě svých minulých výdělků. Situace je zde shodná v tom, že ti, kdo nemají vyšší vzdělání než základní, častěji dostávají důchod, ze kterého nic neušetří. Rozdíl není sice tak markantní (z důvodu celkové úrovně důchodů) ale i tak je vidět, že důchodci s nižším stupněm vzdělání mají napjatější finance.

 Výstřižek 2.PNG

Studie nepotvrdila, že život v hlavním městě naší republiky zaručuje rodinám automaticky lepší finanční situaci. Naopak, obyvatelé Prahy patří spíše k pomyslnému průměru. Výrazně lépe se mají lidé v jižních Čechách, naopak hůře jsou na tom obyvatelé oblastí severních Čech i severní Moravy. Na uvedených okolnostech se pochopitelně významně podílejí výrazné rozdíly cen nemovitostí a dalších životních nákladů v regionech.

 Výstřižek 3.PNG

Celkově je také možné potvrdit, že jestliže člověk žije v páru (v partnerství nebo manželství) zvládá i svoji finanční situaci lépe (ať už je v jakékoliv etapě života), než když žije sám. Ve dvou se to zkrátka lépe táhne.