Před volbami klid

21. 10. 2012
V týdnu před krajskými a senátními volbami by se do PSP ČR dostalo šest stran. Proti volbám 2010 vládní strany dlouhodobě ztrácely a KSČM posilovala. Nic však nesignalizovalo náhlou změnu poměru sil na celostátní úrovni.

Volební model, který ppm factum research zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 4. 10. 2012 - 11. 10. 2012 na reprezentativním vzorku 971 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se počátkem října zúčastnilo 60,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v té době pravděpodobně překročilo 6 politických stran. První ČSSD si od června udržuje setrvalou podporu nad pětinou platných hlasů, počátkem října se ziskem 22,8 %. Stejně tak druhá ODS, která se drží mírně pod dvaceti procentní podporou, aktuálně se ziskem 17,1 %, a třetí KSČM, která by získala 16,4 %. Zisky těchto stran jsou v podstatě od května obdobné a rozdíly statisticky nevýznamné.

Do PSP ČR by se také dostala TOP 09 se ziskem 11,7 %. Strana SPO Zemanovci a KDU-ČSL se již dlouhodobě pohybují nad pětiprocentní hranicí (aktuálně se ziskem 6,4 %, resp. 5,6 %).

V celkovém součtu by počátkem října dle současného volebního modelu „propadlo“ 20 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Porovnání volebního modelu k 22.10.2012 s výsledky voleb


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Vedoucí ČSSD by počátkem října své skutečné volební skóre z roku 2010 překročila o 0,7 procentního bodu. ODS si v současném modelu pohoršila proti posledním volbám o 3,1 procentního bodu, TOP 09 již 5,0 procentního bodu. Naopak KSČM by získala o 5,1 procentního bodu více.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by počátkem října ČSSD pravděpodobně získala 60 mandátů, ODS 47 mandátů, KSČM 42 mandáty, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 29 mandátů, SPOZ 12 a KDU-ČSL 10 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v polovině října 2012, ČSSD by mohla utvořit menšinovou levicovou koalici se Zemanovci (dohromady 72 mandátů), za podpory KSČM by toto levicové seskupení mělo 114 mandátů. Hypotetická parlamentní středo-pravá koalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL by aktuálně disponovala pouze 86 mandáty. Hypotetická koalice stran ODS – TOP 09 – KDU-ČSL – SPO-Z by disponovala menšinovou pozicí s 98 mandáty.

Rozdělení mandátů (odhad k 22.10.2012)


(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Managing partner
gsm: +420 731 403 699
herzmann@ppmfactum.cz