Příklon nerozhodnutých voličů k vybraným politickým stranám

24. 04. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se afilace veřejnosti k vybraným politickým stranám. Opět byla použita nově vyvinutá metodika měření afilace (příklonu) k politickým stranám, která je založena na standardních procesech tvorby volební prognózy doplněných o měření deklarovaného vztahu k jednotlivých stranám na jedenáctibodové škále subjektivního ztotožnění.
Ze získaných výsledků byly sestaveny grafy míry afilace nerozhodnutých voličů k vybraným politickým stranám. Dotazování proběhlo ve dnech 24.2.-1.3.2006, 10.-15.3.2006, 24.-29.3.2006 a 7.-12.4.2006, spojený soubor za všechny vlny dává dohromady reprezentativní vzorek 3922 občanů ČR ve věku od 18 let, získaný kvótním výběrem.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pouze každý sedmý nerozhodnutý volič vyloučil, že by někdy mohl volit ODS (to reprezentuje údaj v bodě 0). Třetině nerozhodnutých je ODS cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný (údaje v bodech 1-4). Pro polovinu nerozhodnutých voličů je ODS blízkou stranu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah nerozhodnutých voličů k ČSSD je velmi podobný jako k ODS. Zhruba každý sedmý nerozhodnutý volič vyloučil, že by někdy mohl volit ČSSD. Pro více než třetinu nerozhodnutých je ČSSD cizí stranou a jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro téměř polovinu nerozhodnutých voličů je ČSSD blízkou stranu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah nerozhodnutých voličů ke KSČM je poměrně negativní. Více než dvě pětiny nerozhodnutých vyloučily, že by někdy mohly KSČM volit. Dalším dvěma pětinám je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KSČM je nepravděpodobný. Pouze každého šestého nerozhodnutého voliče lze označit za blízkého straně KSČM.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Čtvrtina nerozhodnutých voličů vyloučila, že by někdy mohla volit KDU-ČSL. Téměř polovině nerozhodnutých je KDU-ČSL cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro čtvrtinu nerozhodnutých voličů je KDU-ČSL blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Ještě vyhraněnější je postoj nerozhodnutých voličů vůči US-DEU. Téměř třetina nerozhodnutých vylučuje, že by někdy mohla US-DEU volit. Pro další více než dvě pětiny nerozhodnutých je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro pětinu nerozhodnutých je US-DEU blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Naopak vstřícný je postoj nerozhodnutých voličů ke Straně zelených. Pouze každý šestý z nerozhodnutých voličů by Stranu zelených nikdy nevolil. Necelým dvěma pětinám nerozhodnutých je Strana zelených cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Strana zelených je blízká necelé polovině nerozhodnutých voličů.