Příklon potenciálních voličů KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených k vybraným politickým stranám

10. 04. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se afilace veřejnosti k vybraným politickým stranám. Opět byla použita nově vyvinutá metodika měření afilace (příklonu) k politickým stranám, která je založena na standardních procesech tvorby volební prognózy doplněných o měření deklarovaného vztahu k jednotlivých stranám na jedenáctibodové škále subjektivního ztotožnění.
Ze získaných výsledků byly sestaveny grafy míry afilace potenciálních voličů KSČM, KDU-ČSL a Strany zelených k dalším vybraným stranám. Dotazování proběhlo ve dnech 24.2.-1.3.2006, 10.-15.3.2006 a 24.-29.3.2006, spojený soubor za všechny tři vlny dává dohromady reprezentativní vzorek 2926 občanů ČR ve věku od 18 let, získaný kvótním výběrem.

Příklon potenciálních voličů KSČM k vybraným politickým stranám

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů KSČM k ODS je velmi negativní. Téměř polovina příznivců KSČM vyloučila, že by někdy mohla volit ODS (to reprezentuje údaj v bodě 0). Dalším dvěma pětinám je ODS cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný (údaje v bodech 1-4). Pouze pro jednoho z dvanácti příznivců KSČM je ODS blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů KSČM k ČSSD lze označit za vstřícný. Jen každý šestý potenciální volič KSČM vyloučil, že by někdy mohl volit ČSSD. Pro třetinu příznivců KSČM je ČSSD cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro více než polovinu příznivců KSČM je ČSSD blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Postoj potenciálních voličů KSČM ke KDU-ČSL je podle očekávání spíše negativní. Více než třetina příznivců KSČM vyloučila, že by někdy mohla KDU-ČSL volit. Další polovině z nich je KDU-ČSL cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze jeden ze sedmi příznivců KSČM považuje KDU-ČSL za blízkou stranu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Ještě vyhraněnější je postoj potenciálních voličů KSČM k US-DEU. Téměř dvě pětiny potenciálních voličů KSČM vylučují, že by někdy mohly US-DEU volit. Další polovině příznivců KSČM je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro jednoho z deseti příznivců KSČM je US-DEU blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů KSČM ke Straně zelených je ze zkoumaných stran druhý nejvstřícnější, po ČSSD. I tak by více než čtvrtina příznivců KSČM Stranu zelených nikdy nevolila. Dalším dvěma pětinám je Strana zelených cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Strana zelených je blízká necelé třetině příznivců KSČM.

Příklon potenciálních voličů KDU-ČSL k vybraným politickým stranám

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů KDU-ČSL k ODS není vyloženě negativní: Přesto však pro dvě třetiny příznivců KDU-ČSL není ODS na politické scéně alternativou: pětina příznivců KDU-ČSL vyloučila, že by někdy mohla ODS volit, a téměř polovině je ODS cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Jen pro třetinu příznivců KDU-ČSL je ODS blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Poněkud bližší je potenciálnímu elektorátu KDU-ČSL strana ČSSD. Přestože téměř pětina příznivců KDU-ČSL vyloučila, že by někdy mohla volit ČSSD, a pro dvě pětiny z nich je ČSSD cizí stranou, zůstává ČSSD po období vládních koalic těchto stran dvěma pětinám příznivců KDU-ČSL blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů KDU-ČSL ke KSČM je velmi negativní. Více než dvě pětiny příznivců KDU-ČSL vyloučily, že by někdy mohly KSČM volit. Dalším dvěma pětinám je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KSČM je velmi nepravděpodobný (tyto hlasy se soustředí kolem bodů 1 a 2, tedy v poměrně vyhraněných negativních polohách). Pouze jednoho z devíti příznivců KDU-ČSL lze označit za blízkého straně KSČM.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Ze vztahu potenciálních voličů KDU-ČSL k US-DEU je znát, že US-DEU je nyní pro příznivce KDU-ČSL ještě horší alternativou než ODS. Téměř třetina potenciálních voličů KDU-ČSL vylučuje, že by někdy mohla US-DEU volit. Pro další více než dvě pětiny příznivců KDU-ČSL je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro čtvrtinu příznivců KDU-ČSL je US-DEU blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pouze jeden ze šesti příznivců KDU-ČSL vyloučil, že by někdy mohl Stranu zelených volit. Dvěma pětinám je Strana zelených cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro dvě pětiny příznivců KDU-ČSL je Strana zelených naopak blízká. Vztah potenciálních voličů KDU-ČSL ke Straně zelených lze označit za nejvstřícnější, přesto však většina příznivců KDU-ČSL žádnou jasnou alternativu pro svůj volební hlas na politické scéně nenachází.

Příklon potenciálních voličů Strany zelených k vybraným politickým stranám

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Necelá pětina příznivců Strany zelených vyloučila, že by někdy mohla volit ODS. Dalším dvěma pětinám je ODS cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Více než dvě pětiny příznivců Strany zelených lze označit za blízké ODS.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Překvapivě velmi podobný jako k ODS je i vztah příznivců Strany zelených k dominantní straně z opačné části politického spektra, k ČSSD. Přibližně jeden ze šesti potenciálních voličů Strany zelených vyloučil, že by někdy mohl volit ČSSD. Pro více než dvě pětiny příznivců Strany zelených je ČSSD cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Dvěma pětinám příznivců Strany zelených je ČSSD blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů Strany zelených ke KSČM lze označit jako velmi negativní. Téměř polovina příznivců Strany zelených vyloučila, že by někdy mohla KSČM volit. Dalším dvěma pětinám je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KSČM je velmi nepravděpodobný (tyto hlasy se soustředí zejména kolem bodů 1 a 2, tedy v poměrně vyhraněných negativních polohách). Pouze jednoho z devíti příznivců Strany zelených lze označit za blízkého KSČM.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů Strany zelených ke KDU-ČSL je méně vstřícný než k ODS nebo ČSSD. Téměř čtvrtina příznivců Strany zelených vyloučila, že by někdy mohla volit KDU-ČSL. Pro další více než polovinu příznivců Strany zelených je KDU-ČSL cizí, jejich příklon k hlasování pro KDU-ČSL je spíše nepravděpodobný. Pouze pro pětinu příznivců Strany zelených je KDU-ČSL blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Téměř shodný je také vztah potenciálních voličů Strany zelených k US-DEU. Téměř čtvrtina příznivců Strany zelených vyloučila, že by někdy mohla US-DEU volit. Další více než polovině příznivců Strany zelených je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro pětinu příznivců Strany zelených zůstává US-DEU blízkou stranou.