Příklon potenciálních voličů ODS a ČSSD k vybraným politickým stranám

27. 03. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se afilace veřejnosti k vybraným politickým stranám. Již podruhé byla použita nově vyvinutá metodika měření afilace (příklonu) k politickým stranám, která je založena na standardních procesech tvorby volební prognózy doplněných o měření deklarovaného vztahu k jednotlivých stranám na jedenáctibodové škále subjektivního ztotožnění.
Ze získaných výsledků byly sestaveny grafy míry afilace potenciálních voličů ODS a ČSSD k dalším vybraným stranám. Dotazování proběhlo ve dnech 24.2. – 1. 3. 2006 a 10.-15. 3 2006, spojený soubor za obě vlny dává dohromady reprezentativní vzorek 1967 občanů ČR ve věku od 18 let, získaný kvótním výběrem.

Příklon potenciálních voličů ODS k vybraným politickým stranám

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Téměř třetina potenciálních voličů ODS vyloučila, že by někdy mohla volit ČSSD (to reprezentuje údaj v bodě 0). Pro polovinu příznivců ODS je ČSSD cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný (údaje v bodech 1-4). Pouze pro pětinu příznivců ODS je ČSSD blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ODS ke KSČM lze označit jako vysloveně negativní. Téměř tři pětiny příznivců ODS vyloučily, že by někdy mohly KSČM volit. Dalším téměř dvěma pětinám je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KSČM je velmi nepravděpodobný (tyto hlasy se soustředí kolem bodů 1 a 2). Pouze každého pětadvacátého příznivce ODS lze označit za blízkého straně KSČM.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ODS ke KDU-ČSL není příliš vstřícný, je však lepší než k předchozím dvěma levicovým stranám. Jen čtvrtina příznivců ODS vyloučila, že by někdy mohla volit KDU-ČSL. Více než polovině z nich je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KDU-ČSL je nepravděpodobný. Čtvrtině příznivců ODS je KDU-ČSL blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

US-DEU byla založena jako alternativa pro bývalé voliče ODS. V současné době více než čtvrtina potenciálních voličů ODS vylučuje, že by někdy mohla US-DEU volit. Další téměř polovině příznivců ODS je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro pětinu příznivců ODS zůstává US-DEU blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ODS ke Straně zelených lze označit za vstřícný. Pouze jeden z osmi příznivců ODS vyloučil, že by někdy mohl volit Stranu zelených. Dvěma pětinám je Strana zelených cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Téměř polovině příznivců ODS je Strana zelených blízká. Strana zelených je příznivci ODS vnímána před volbami jako nejbližší strana na politickém spektru, přestože Zelení jsou tradičně spíše levicovou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ČSSD k ODS je prakticky stejný jako vztah opačný. Téměř třetina příznivců ČSSD vyloučila, že by někdy mohla volit ODS. Polovině z nich je ODS cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Necelá pětina příznivců ČSSD označila ODS za blízkou stranu.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ČSSD ke KSČM je bližší než k ODS, zdaleka jej však nelze označit za vstřícný. Více než čtvrtina potenciálních voličů ČSSD vyloučila, že by někdy mohla volit KSČM. Dvěma pětinám příznivců ČSSD je KSČM cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pro necelou třetinu příznivců ČSSD je KSČM blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Více než čtvrtina potenciálních voličů ČSSD vyloučila, že by někdy mohla volit KDU-ČSL. Polovině příznivců ČSSD je KDU-ČSL cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro pětinu příznivců ČSSD je po období koaličních vlád těchto stran KDU-ČSL blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Pro potenciální voliče ČSSD je US-DEU ještě vzdálenější stranou než ODS či KDU-ČSL. Třetina potenciálních voličů ČSSD vyloučila, že by někdy mohla US-DEU volit. Pro polovinu příznivců ČSSD je US-DEU cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Pouze pro každého šestého příznivce ČSSD je US-DEU blízkou stranou.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vztah potenciálních voličů ČSSD ke Straně zelených je daleko méně vstřícný, než je vztah příznivců ODS k této straně. Přesto je pro příznivce ČSSD Strana zelených z vybraných stran nejbližší. Pouze každý šestý příznivec ČSSD vyloučil, že by někdy mohl Stranu zelených volit. Pro téměř polovinu příznivců ČSSD je ovšem Strana zelených cizí stranou, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Třetině příznivců ČSSD je Strana zelených blízká.