Příklon veřejnosti k vybraným politickým stranám

16. 03. 2006
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se afilace veřejnosti k vybraným politickým stranám. Poprvé byla použita nově vyvinutá metodika měření afilace (příklonu) k politickým stranám, která je založena na standardních procesech tvorby volební prognózy doplněných o měření deklarovaného vztahu k jednotlivých stranám na jedenáctibodové škále subjektivního ztotožnění.
Ze získaných výsledků byly sestaveny jednak grafy míry afilace dospělé populace České republiky
k jednotlivým stranám (jde vždy o graf v levé polovině stránky), jednak typologizace pravděpodobných účastníků voleb z hlediska pravděpodobnosti, že budou nebo by mohli pro danou stranu hlasovat (jde vždy o graf v pravé polovině stránky). Dotazování proběhlo ve dnech 24.2. – 1. 3. 2006 na reprezentativním vzorku 973 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

ODS je stranou se středně velkou skupinou zásadních odpůrců (v levém grafu je reprezentuje údaj v bodě 0), relativně malým zastoupením lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah (v levém grafu hodnota v bodě 5) a ne zcela identifikovaným „tvrdým jádrem“ (hodnoty v bodech 9 a 10 v levém grafu). Vedle pravděpodobného zisku 30,5 % hlasů v parlamentních volbách disponuje „zásobárnou“ 12,6 % blízkých voličů, které by mohla relativně snadno oslovit. Téměř třetině voličů je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro ODS je nepravděpodobný. Hlasy čtvrtiny voličů jsou pro ODS zcela nedostupné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

ČSSD je stranou s poměrně malou skupinou zásadních odpůrců a téměř stejně velkým zastoupením lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah. Ani s touto stranou není její „tvrdé jádro“ zcela identifikováno (zastoupení kategorie 9 převažuje nad hodnotami v kategorii 10). Vedle pravděpodobného zisku 23,5 % hlasů v parlamentních volbách disponuje velmi rozsáhlou skupinou 23,7 % blízkých voličů, které by mohla relativně snadno oslovit. To jí dává prostor pro změnu současného rozložení sil ve vlastní prospěch, bude-li její volební kampaň správně zaměřena na tuto část populace. Podobně jako u ODS je strana cizí téměř třetině voličů, jejich příklon k hlasování pro ČSSD je nepravděpodobný. Hlasy pětiny voličů jsou pro ČSSD zcela nedostupné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V případě KSČM výzkum potvrdil extrémně velkou skupinu zásadních odpůrců a naopak velmi malé zastoupení lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah. „Tvrdé jádro“ je ovšem s touto stranou silně identifikováno (zastoupení kategorie 10 výrazně převažuje nad hodnotami v kategorii 9). Vedle pravděpodobného zisku 18,8 % hlasů v parlamentních volbách má strana poměrně úzkou skupinu 9,6 % blízkých voličů, které by mohla relativně snadno oslovit. Tento výsledek signalizuje, že v krajním případě (například v situaci znatelného selhání dalších politických stran) by teoreticky mohla získat ve volbách více než čtvrtinu hlasů. Více než čtvrtině voličů je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KSČM je nepravděpodobný. Hlasy více než dvou pětin voličů jsou pro KSČM zcela nedostupné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

KDU-ČSL má středně velkou skupinu zásadních odpůrců, nízké je i zastoupení lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah. Strana má ale poměrně silně identifikované „tvrdé jádro“ (hodnoty v bodech 9 a 10 jsou velmi blízké). Vedle pravděpodobného zisku 9,1 % hlasů v parlamentních volbách disponuje „zásobárnou“ 15,7 % blízkých voličů, které by mohla před volbami oslovit. I tak však zůstává mezi stranami, které by za současné situace ve volbách překonaly pětiprocentní hranici, na posledním místě z hlediska celkového voličského potenciálu. Téměř polovině všech oprávněných voličů je strana cizí, jejich příklon k hlasování pro KDU-ČSL je nepravděpodobný. Hlasy více než čtvrtiny voličů jsou pro tuto stranu zcela nedostupné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

V případě US-DEU se vytvořila velká skupina zásadních odpůrců a také podíl lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah, je relativně malý. „Tvrdé jádro“ strany prakticky neexistuje (zastoupení kategorie 10 je minimální). Vedle pravděpodobného zisku 2,7 % hlasů v parlamentních volbách disponuje strana skupinou 15,5 % blízkých voličů, které by se mohla pokusit ještě oslovit. Téměř polovině voličů je US-DEU cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Hlasy více než třetiny voličů jsou pro stranu nedostupné.

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Strana zelených je stranou s nejmenší skupinou zásadních odpůrců a s téměř stejně velkým zastoupením lidí, kteří vůči ní mají neutrální vztah. „Tvrdé jádro“ není s touto stranou jednoznačně identifikováno (klesající zastoupení v kategorii 10). Vedle pravděpodobného zisku 7,9 % hlasů v parlamentních volbách disponuje Strana zelených skupinou 30,2 % blízkých voličů a má tedy největší růstový potenciál ze všech zkoumaných stran. Více než dvěma pětinám voličů je Strana zelených cizí, jejich příklon k hlasování pro ni je nepravděpodobný. Hlasy necelé pětiny voličů jsou pro Stranu zelených zcela nedostupné.