Přinutila krize Čechy šetřit na vánočních výdajích?

06. 02. 2009
Společnost Factum Invenio položila v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus sadu otázek na téma Vánoce a nákup vánočních dárků. Dotazování proběhlo ve 2 vlnách. První vlna ve dnech 7. – 12. listopadu 2008 na reprezentativním souboru 987 jednotlivců ve věku od 15 let, druhá vlna ve dnech 16. – 21.ledna 2009 na reprezentativním souboru 1113 jednotlivců ve věku od 15 let. Oba výběry byly získány kvótním způsobem.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že 39 % Čechů omezilo výdaje na vánoční a novoroční svátky v důsledku obav z finanční krize. Nejvýrazněji výdaje omezili jednotlivci žijící v domácnostech s nejnižšími příjmy (hrubý měsíční příjem domácnosti do
15 000 Kč) a lidé žijící v jednočlenných domácnostech. Naopak nejméně omezili výdaje jednotlivci ve věku do 29 let a lidé žijící ve 4 členných domácnostech.
Češi šetří různě: pětina dospělé populace (21 %) omezila výdaje na nákup vánočních dárků, 12 % populace omezilo výdaje na potraviny, 10 % na nápoje a rovněž 10 % výdaje na trávení volného času / rekreaci během vánočních a novoročních svátků.


Omezili výdaje  na vánoční  a novoroční svátky v důsledku obav z dopadů finanční krize


Nákup dárků
Češi vydali za dárky v průměru 6 624 Kč (58 % Čechů ovšem 5 000 Kč nebo méně). Nejvíce utráceli za dárky lidé ve středním věku (30-59 let), lidé žijící v domácnostech s vyššími příjmy a obyvatelé Prahy (8 421 Kč). Naopak, nejméně za dárky utráceli jednotlivci ve věku do 29 let, ekonomicky neaktivní a osoby žijící v domácnostech s hrubým měsíčním příjmem do 15 000 Kč. Obecně lze konstatovat, že s vyšším vzděláním jednotlivce i s vyšším příjmem domácnosti útrata za vánoční dárky roste.
Navzdory tomu, že značná část populace omezila výdaje na Vánoce, Češi nakonec utratili za vánoční dárky v průměru o 640 Kč více než původně plánovali. Výsledky 1.vlny vánočního výzkumu (listopad 2008) ukázaly, že průměrný Čech plánoval utratit za vánoční dárky 5 984 Kč (obyvatel Prahy 6 895 Kč). Celkem 53 % populace plánovalo utratit nejvýše 5 000 Kč.


Převládající dárkyZ hlediska finanční útraty převládala mezi nakupovanými/darovanými dárky u 40 % populace kosmetika, drogerie a parfumerie, u 39 % textil a oblečení, u 22 % hračky a společenské hry a u 19 % populace knihy, učebnice, hudební a filmové nosiče.
Předvánoční plány na nákup dárků a skutečnost jsou v tomto ohledu ve vzájemné shodě. V listopadu 2008 lidé plánovali jako hlavní dárky (z hlediska finanční útraty) dárky z oblastí kosmetika, drogerie a parfumerie, textil a oblečení, hračky a společenské hry.

Povánoční a novoroční slevy
Povánoční a novoroční slevové akce využilo 53 % dospělé populace. Slevové akce využili především obyvatelé Prahy
(67 % obyvatel Prahy využilo povánoční a novoroční slevové akce), osoby žijící v domácnostech s vyššími hrubými měsíčním příjmy (61 %), a jednotlivci s vysokoškolským vzděláním (60 %). Naopak, nejméně slevové akce vyhledávali jednotlivci žijící v domácnostech s nejnižšími hrubými měsíčními příjmy (35 %), jednotlivci ve věku 60 a více let
(42 %) a ekonomicky neaktivní (45 %).
Nejčastěji nakupovaným zbožím byl textil a oblečení
(32 % dospělé populace využilo povánoční a novoroční slevové akce k nákupu textilu a oblečení), obuv (16 %), potraviny, nápoje a alkohol (11 %), kosmetika (9 %) a elektronika (6 %).

Podrobné výsledky výzkumu týkajícího se Vánoc, vánočních dárků a povánočních slev shrnuje volně prodejná studie Vánoce 2008. Přináší informace o útratě za vánoční dárky, nákupu vánočních dárků, omezení vánočních a novoročních výdajů v důsledku obav z dopadu finanční krize, způsobu financování nákupu dárků a využívání povánočních a novoročních slev.