Připojení k internetu v domácnostech

23. 06. 2005
Společnost Factum Invenio pravidelně provádí výzkum využívání internetu. Cílovou skupinou jsou aktivní uživatelé internetu. Za aktivního uživatele internetu je považována osoba, která se k internetu připojuje pravidelně, nejméně jednou týdně.

Z aktuální vlny výzkumu, realizované v červnu 2005 formou online dotazování na vzorku 931 aktivních uživatelů internetu s domácím připojením, vyplynulo, že v současné době nejvyužívanějším typem připojení je bezdrátové.

Bezdrátové připojení má doma 25 % aktivních uživatelů internetu, připojení prostřednictvím kabelové televize 20 %. Stále ještě poměrně vysoký podíl uživatelů si udrželo vytáčené připojení (19 %). Na vzestupu je ADSL (14 %) a připojení pomocí mobilního telefonu (11 %).

Trend v posledních letech je stále stejný – přibývá uživatelů bezdrátového, kabelového, ADSL i mobilního připojení na úkor připojení vytáčeného. Zatímco ještě před čtyřmi lety byl podíl uživatelů vytáčeného připojení 85 %, tak v současné době klesl na 19 %.

Dnešní aktivní internetoví uživatelé preferují zejména skutečnost, že se za paušální měsíční poplatek mohou připojit k internetu kdykoliv. Uživatelé bezdrátového připojení oceňují také výhodnou cenu za připojení. Naopak pro rozhodování o pořízení připojení prostřednictvím kabelové televize a ADSL je kromě možnosti stálého připojení důležitá také vysoká rychlost.

„Běžné vytáčené připojení dnes používají zejména lidé s vyšším vzděláním a studenti, kteří mají přístup k internetu v práci nebo ve škole a domácí připojení používají spíše jako doplňkové“, uvedl Michal Peca, projektový manažer společnosti Factum Invenio. „Hlavní motivací pro volbu vytáčeného připojení jsou nízké náklady a snadnost zřízení.“, dodal.