Pro třídění odpadů domácností je důležitá vzdálenost kontejnerů ode dveří domácností

01. 07. 2004
Vyplývá to z výzkumu, který provedla v letošním roce agentura Factum Invenio na reprezentativním vzorku 1053 občanů České republiky nad 15 let. Ve výzkumu se naši tazatelé zajímali o to, zda se v domácnostech dotazovaných osob třídí odpady a co tyto osoby vědí o sběru odpadů.

Z výzkumu současně vyplynulo, že ochota třídit odpady roste zároveň s dosaženým vzděláním respondentů. Zatímco mezi respondenty s pouze základním vzděláním třídí odpady pravidelně 34 procent a nikdy je netřídí 30 procent, mezi vysokoškolsky vzdělanými respondenty je 48 % těch, kteří odpady třídí pravidelně a jenom 12 % netřídí doma odpady vůbec.

Mezi těmi, kteří doma třídí odpad je také podstatně více těch, kteří vědí, kolik za svoz odpadů platí, než mezi těmi, kteří odpady netřídí. Nedá se ovšem říci, že by odpady netřídili ti, kterým je jedno, kolik co stojí, výrazně nadprůměrně totiž třídí odpady právě obyvatelé s vyššími příjmy.
Pokud jde o bydliště, nejvíce odpady třídí Pražané a na druhé straně i obyvatelé malých obcí.

Rozhodně je úzký vztah mezi informacemi o tom, jak se odpady svážejí, co se s nimi poté děje a ochotou odpady třídit.

„Jde o vzájemně propojený vztah, ti kdo jsou dobře informovaní, jsou odpovědnější k této problematice a zároveň ti, co odpady třídí se o problematiku více zajímají“, říká Petr Megela – Key Account Manager společnosti Factum Invenio.

Podrobné výsledky výzkumu budou k dispozici ve formě volně prodejné studie „ Postoj obyvatelstva k třídění odpadů“.