Průběh referenda potvrdil prognózu TNS Factum

15. 06. 2003
Předpověď účasti v referendu (57 %), zveřejněná 11. června, se mýlila o pouhé 1,8 procentního bodu.

Výsledek hlasování (77,3 % hlasů „ano“) se shoduje s poslední prognózou (76 % „ano“) s přesností na 1,3 procentního bodu.

TNS Factum je jedinou agenturou, jejíž prognózy zveřejněné před začátkem referenda se potvrdily.

Firma TNS Factum, s.r.o. na základě smlouvy s Ministerstvem zahraničních věcí pokládal od února t.r. každý týden soubor otázek týkajících se postojů veřejnosti ke vstupu ČR do EU. Poslední šetření, jehož výsledky byly zohledněny v prognózách , proběhlo 30.5.–4.6.2003 na reprezentativním vzorku 1006 občanů ČR starších 15 let (z nich je 960 starších 18 let, jimž byly pokládány prezentované otázky), získaném kvótním výběrem. Šlo o poslední, sedmnácté šetření v řadě s týdenní periodicitou.

- konec -