Prvé výsledky peoplemetrového výskumu budú 15. októbra

26. 01. 2004
Spoločnosť PMT, s.r.o. a agentúra TNS SK, s.r.o. podpísali finálnu zmluvu na projekt elektronického merania sledovanosti televízií prostredníctvom peoplemetrov. Zmluva definitívne odštartovala peoplemetrový výskum v Slovenskej republike, ktorý zavedením „jednotnej meny“ (one currency) umožní presné zisťovanie sledovanosti televízií na slovenskom mediálnom trhu.

Prvé výsledky výskumu, ktorý sa bude konať na vzorke 800 domácností, budú k dispozícii 15. októbra tohto roku. Tomuto termínu bude predchádzať 60 dňová testovacia prevádzka. Výskum sa bude realizovať prostredníctvom peoplemetrov značky TARiS 5000, ktoré sú postavené na špičkovej GPRS technológii. Agentúra TNS SK už s úspechom otestovala aj prenos dát cez GPRS.