První volební model po nástupu nové vlády

31. 08. 2010
TOP09 si polepšila a atakuje nejsilnější strany, pozice ODS zůstala stabilní a Věci veřejné výrazně oslabily.

Převaha vládní koalice by již nebyla tak zřetelná jako v květnových volbách. Na levici by si polepšila KSČM, a to nejen na úkor ČSSD.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 13.8. – 18.8.2010 na reprezentativním vzorku 964 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,3 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla téměř stejná jako účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Z aktuálního stavu stranických preferencí vyplývá, že podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, mírně vzrostl. Oproti minulému předvolebnímu průzkumu preferencí publikovanému 12. května 2010 se podíl těch, kteří nevědí koho volit, mírně snížil a zároveň narostl počet těch, kteří by podle vlastního vyjádření k volbám nešli. Aktuálně 15,7 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas (v květnu jich bylo 18,4 %) a 23,4 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo (v květnu 17,1 %).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat pěti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 3 %. Celkem 18,2 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Porovnání výsledků voleb a aktuálního volebního modelu z 31.8.2010


Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné významné posílení volebního zisku TOP 09 (o 2,9 procentního bodu). Tato strana atakuje hranici 20 % a dotahuje se na ODS a ČSSD. Volební zisk ODS zůstává na úrovni z května 2010 a pozice ČSSD po volbách poklesla o 1,3 procentního bodu na 20,8 %. KSČM si polepšila o 2,1 procentního bodu. Věci veřejné by nyní získaly 7,9 %, oproti květnovému volebnímu výsledku to znamená významný propad o 3,0 procentní body.

Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 53 mandátů, ODS 50 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 47 mandátů, KSČM 33 mandátů, Věci veřejné 17 mandátů. Lze tedy konstatovat, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v srpnu 2010, poměr sil mezi aktuální vládní koalicí a opozicí by zůstal ve prospěch současné koalice (114 : 86), její mandát by však nyní byl o čtyři křesla slabší.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz