Půjdeme slovenskou cestou?

08. 03. 2012
Odhady výsledků slovenských voleb signalizují silného vítěze a možná jednobarevnou vládu s roztříštěnou opozicí. V ČR by se v tuto chvíli hrálo v Poslanecké sněmovně 2 : 2 s jasnou převahou levice. Postupně však přibývá příznivců mimoparlamentních stran, již čtyři se pohybují těsně pod pětiprocentní hranicí.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 23. 2. 2012 – 6. 3. 2012 na reprezentativním vzorku 959 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 59,4 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).
Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v tomto období pravděpodobně překročily pouze 4 politické strany – dvě opoziční (KSČM a ČSSD) a dvě ze současné koalice (ODS a TOP 09). Třetí koaliční strana Věci veřejné se dlouhodobě pohybuje hluboko pod 5 % hranicí zaručující vstup do parlamentu.

Naopak tuto hranici více či méně atakuje 5 stran, které by v případě vstupu do PSP významně ovlivnily rozložení mandátů. Jedná se o KDU-ČSL (4,2 %) a Stranu Zelených (3,9 %), které si již působení v parlamentu vyzkoušely, i dosud mimoparlamentní SPOZ M. Zemana (4,7 %), Suverenitu J. Bobošíkové (3,5 %) a nově také Stranu svobodných občanů vedenou P. Machem (3,6 %).

Celkem by podle aktuálního volebního modelu „propadlo“ rekordních 27,8 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí. Pokud by se ale menším stranám povedlo získat podporu ještě několika procent obyvatel ČR, situace by se radikálně změnila.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Obě strany současné parlamentní opozice mají dlouhodobě vyšší podporu než v posledních volbách, v aktuálním volebním modelu dohromady o 7 procentních bodů.

Proti posledním volbám by výrazně – o 8,6 procentního bodu – ztratila strana Věcí Veřejné. Obě větší vládní strany podporu mírně ztrácí, oproti posledním volbám by v současnosti přišly o 5 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 8.3.2012 s výsledky voleb (v %)


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 75 mandátů, ODS 49 mandátů, KSČM 39 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 37 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na začátku února 2012, současná vládní koalice by potřebnou podporu nezískala. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 86 mandátů. ČSSD by si mohla vybrat kteréhokoli partnera pro většinovou koalici, levicová s KSČM by představovala 114 mandátů.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 8.3.2012)


Text otázek
Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz
www.factum.cz