Raději více šancí než jedno terno

14. 04. 2011
Pro Čechy nejsou příliš atraktivní spotřebitelské soutěže, kde lze vyhrát pouze jednu velkou částku a nic dalšího.

Většina lidí dává přednost soutěžím o více menších výher. Ovšem pod hranicí 1 000 Kč již výhra přestává být atraktivní.

Výzkum dále mj. zjišťoval, jaký typ výhry (elektronika, zájezd, vstupenky, apod.) motivuje k účasti ve spotřebitelské soutěži a dárky jakých značek jsou pro soutěžící atraktivní. Podrobnější informace obsahuje volně prodejná zpráva „Češi a promo aktivity 2011“.

Dotazování proběhlo v rámci programu Factum Omnibus ve dnech 25. - 30. 3. 2011 metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1001 občanů České republiky ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Jaký typ výhry přiláká k účasti v soutěži?


Mezi lidmi není jednoznačná preference jednoho typu soutěže. Jen velmi slabý zájem je o výhry pohybující se maximálně ve stokorunách. Na druhou stranu soutěž s jedinou výhrou ve výši 1 milionu korun by si vybrala méně než čtvrtina lidí. Obecně se tedy Češi profilují spíše jako realisté, preferující soutěž s vyváženým poměrem výše výhry a rizika.

Hodnocení jednotlivých soutěží je ovlivněno sociodemografickými faktory. Významné rozdíly se vyskytují především u soutěže s jednou výhrou v hodnotě 1 mil. Kč:

Zájem o soutěž s jednou výhrou ve výši 1 mil. Kč


Větší ochotu riskovat projevují častěji muži (27 %) než ženy (19 %). Zajímavé je rozložení názorů podle vzdělání. S vyšším vzděláním ubývá těch, kteří by volili soutěž s jednou velkou výhrou. Největší oblibu si soutěž s jednou výhrou získala u vyučených (26 %), zatímco mezi vysokoškoláky je podíl lidí upřednostňujících tuto variantu o deset procentních bodů nižší (16 %). Zájem o vyšší výhru i za cenu vyššího rizika projevují také častěji Češi (26 %) než Moravané (19 %).

Znění otázkyPro další informace prosím kontaktujte:
Michal Veselský
Tel.: +420 731 403 634
Fax: +420 233 111 002
e-mail: veselsky@ppmfactum.cz