Rekonstrukce / modernizace nemovitostí v České republice

07. 09. 2004
Společnost Factum Invenio již od začátku roku 2003 sleduje vývoj trhu v oblasti koupě, stavby a rekonstrukce / modernizace bydlení. V rámci svého omnibusového šetření tak v srpnu 2004 proběhla již čtvrtá vlna dotazování metodou řízených osobních rozhovorů na reprezentativním výběrovém souboru 1000 občanů České republiky, starších 15 let získaném kvótním výběrem.

Vzhledem k typu nemovitosti po celou dobu šetření je nejvíce lidí, kteří v současné době kupují nebo plánují v horizontu 2 – 3 let koupi bytu (7% obyvatel ČR).

Stavbu rodinného domu v současné době nebo horizontu 2 – 3 let plánují 3% obyvatel ČR. Z toho nejčastěji jsou to mladí lidé do 29 let. Oproti šetření v roce 2003, mírně vzrostl počet lidí, kteří chtějí stavbu rodinného domu realizovat převážně vlastními silami (více jak polovina).

Modernizaci / rekonstrukci bytu (domu) provádí nebo v blízké budoucnosti plánuje 25% majitelů bytů a 37% majitelů rodinných domů. „Majitelé nemovitostí, zejména bytů, se při rekonstrukci nejvíce zaměřují na interiér objektu. Důležitou roli zde hraje rekonstrukce koupelen, podlah a dlažeb.“, uvedla manažerka projektu Soňa Hezinová z agentury Factum Invenio. Z hlediska vývoje v čase se zaměření rekonstrukcí od počátku roku 2003 nijak výrazně nezměnilo.

Pro domácnosti je nejčastějším zdrojem informací o produktech na zařízení interiérů domů a bytů odborný tisk a přímo prodejní sítě hobby marketů.