Rozhodování českých voličů

25. 06. 2010

Jen polovina zúčastněných voličů měla už měsíc před volbami jasno, komu dají hlas. Téměř 370.000 občanů se rozhodlo teprve v den voleb.

Na rozhodování voličů měly větší vliv diskusní pořady v médiích než reklama stran v médiích a na plakátech.

Dotazování proběhlo ve dnech 4.6. – 9.6.2010 (tedy týden po skončení voleb do PSP ČR ) na reprezentativním vzorku 952 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Mezi zúčastněnými voliči měly téměř dvě pětiny (38,2 %) již dříve než rok před volbami jasno, koho budou volit. Ještě měsíc před volbami nebylo 48,1 % později zúčastněných voličů rozhodnuto, komu dají hlas. Pětina hlasujících se naopak rozhodovala těsně před volbami: 12,7 % v posledním předvolebním týdnu a 7,0 % přímo v den voleb

Čas, kdy vzniklo rozhodnutí koho volit


Mezi dlouhodobě rozhodnuté voliče patří, celkem pochopitelně, příznivci déle působících politických subjektů. Pro nově vzniklé strany se nejvíce jejich voličů rozhodlo měsíc nebo dokonce jen týden před volbami.

Čas rozhodnutí koho volit podle voličů jednotlivých stran


Nejvyšší podíl dlouhodobě rozhodnutých voličů je mezi příznivci KSČM. Dříve než rok před volbami měla o svém hlasu jasno také většina voličů KDU-ČSL (53,2 %) a ČSSD (52,3 %) a také polovina elektorátu ODS (50,0 %). U „tradičních“ stran překvapuje významný podíl voličů KDU-ČSL, kteří svoje rozhodnutí učinili na poslední chvíli, v den voleb.

Ze způsobů, kterými se politické strany snaží před volbami ovlivnit voliče, se jako nejefektivnější jeví diskuse v médiích. Pouze 7,2 % voličů diskusní pořady v televizi nebo rozhlase vůbec nesledovalo. Téměř dvě pětiny (38,2 %) voličů přiznávají, že je předvolební diskuse ovlivnily alespoň zčásti, a pětina (19,2 %) uvádí, že je to ovlivnilo významně. Významným faktorem při rozhodování voličů jsou také publikované výsledky výzkumů volebních preferencí, které ovlivnily třetinu zúčastěných voličů (trochu 25,2 %; hodně 7,9 %). Jen jeden z jedenácti zúčastněných voličů výsledky průzkumů nesledoval vůbec.

I když jsou mítinky a osobní setkání s kandidáty možností pro bezprostřední a sugestivní působení na veřejnost, většina voličů zůstala těmito akcemi neovlivněná. Významný vliv přiznává 7,0 % a částečné ovlivnění připouští 20,5 % zúčastněných voličů. Reklama politických stran v médiích a na plakátech výrazně ovlivnila 5,4 % účastníků voleb a necelou třetinu z nich (31,7 %) ovlivnila alespoň trochu.

Vybrané ovlivňující faktory a jejich dopad na rozhodování voličů


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz