Rozloučili jsme se s obyčejnými žárovkami?

15. 10. 2009
Názory spotřebitelů na světelné zdroje jsme zjišťovali v rámci našeho posledního omnibusového sběru dat, který se uskutečnil ve dnech 11. - 16. 9. 2009 na reprezentativním vzorku 1023 respondentů starších 15 let.

Hodnocení legislativní změny
Počátkem září se na pulty českých prodejen přestaly dodávat některé typy obyčejných žárovek. Jedná se však pouze o první krok změn, na jejichž konci zmizí obyčejné žárovky z prodeje úplně. O legislativní změně týkající se světelných zdrojů jsou občané dobře informováni. Přes 80 % spotřebitelů uvedlo, že o této změně byli informováni dopředu, necelá polovina Čechů o tomto omezení ví již delší dobu. Každý šestý Čech o tomto o mezení zatím vůbec netušil, výrazně častěji jsou to ale osoby, které nejsou v rodině odpovědné za nákup žárovek.

Víte o regulaci obyčejných žárovek? (n = 1023)


Regulace světelných zdrojů ze strany Evropské unie se u občanů netěší zcela jasné podpoře. Lidé hodnotili dopad tohoto legislativního kroku v kontextu dalších omezení, která přijdou během následujících let. Dvě pětiny z nich vyjádřily s tímto krokem nespokojenost. Negativní postoj častěji zaujímají lidé, u nichž v domácnosti stále ještě převažují obyčejné žárovky. Čtvrtina Čechů naopak vnímá tento krok jako správný. Častěji jsou to lidé, u nichž jsou v domácnosti úsporné žárovky a zářivky již nyní v převaze. Téměř třetina všech Čechů zaujímá k tomuto omezení naprosto lhostejný přístup, neboť jim je to zcela jedno.

Jak se týká regulace Vás osobně? (n = 1023)


Současné vybavení
V našem výzkumu jsme se také zajímali o to, jak je to s vybaveností obyčejných žárovek v relaci k těm úsporným. Více než tři čtvrtiny občanů přiznávají, že minimálně jednu polovinu světelných zdrojů v jejich domácnosti stále ještě tvoří obyčejné žárovky. Větší podíl z nich (41 % populace) zatím ještě nenašel cestu k úsporným žárovkám, neboť svítí výhradně obyčejnými žárovkami, a pokud mají úsporné, tak je jich minimum. Jsou to významně častěji starší lidé a lidé z nižších příjmových kategorií. Dalších 36 % Čechů patří k těm, kteří se na změny v oblasti světelných zdrojů již nějakou dobu připravují. Stále ještě používají obyčejné žárovky, nicméně jejich podíl s těmi úspornými je vyrovnaný. V domácnosti každého pátého Čecha úsporné žárovky zcela převládají již nyní, přestože obyčejné žárovky jsou stále ještě dobře dostupné.

Vybavenost žárovkami (n = 1023)


Nyní, před úplným stažením obyčejných žárovek z prodeje, mají spotřebitelé stále ještě na výběr, zda koupí obyčejnou nebo úspornou žárovku. Naprosto jasnou překážkou, proč lidé nekupují úsporné žárovky více, je jejich cena. Tu uvádí spontánně šest z deseti osob, které jsou v domácnosti alespoň spoluodpovědné za výběr a nákup těchto výrobků. Jiné funkční vlastnosti úsporných žárovek v porovnání s cenou byly zmiňovány méně často.

Co je pro Vás hlavní překážkou nákupu úsporných žárovek (N = 664)


Hodnocení vlastností úsporných světelných zdrojů
Jak již bylo zmíněno, cena úsporných žárovek je zmiňována zcela spontánně jako jedna z hlavních bariér. Více než 80 % spotřebitelů souhlasí s názorem, že jsou úsporné žárovky předražené. Na druhou stranu si 70 % Čechů také uvědomuje, že se jim tato investice bude v budoucnu vracet prostřednictvím nižších výdajů za elektrickou energii. Téměř 7 z 10 Čechů souhlasí s tím, že úsporné žárovky mají všeobecně delší životnost. Jen o něco méně spotřebitelů (59 %) věří tomu, že jsou tato světelná zařízení ekologicky šetrnější vůči přírodě.

Na druhé straně mají úsporné žárovky v porovnání s těmi obyčejnými některé nevýhody. Celým 71 % lidí vadí to, že nejsou vhodné do všech typů osvětlení nebo k osvětlení různých typů místností. Menší podíl osob vnímá jako negativní stránku to, že úsporným žárovkám obvykle trvá delší dobu, než se rozsvítí na svůj plný výkon. S tímto tvrzením souhlasí 57 % Čechů. Pokud se ale více podíváme na ty, kteří mají ve své domácnosti již dnes převahu úsporných světelných zařízení, pak tento negativní aspekt vnímá pouze 41 % z nich. To, že úsporné žárovky vydávají jinou barvu světla, vadí necelé polovině lidí. Naopak 40 % s tímto názorem nesouhlasí. Mezi těmi, kteří používají převážně úsporné žárovky, je procento nesouhlasu s tímto tvrzením významně vyšší – 72 %.

Hodnocení úsporných žárovek ( n = 1023, v %)