Seriál „Táta jako máma“ očima české veřejnosti

14. 09. 2006
Devítidílný cyklus dokumentů „Táta jako máma“ představilo Ministerstvo práce a sociálních věcí veřejnosti v květnu letošního roku. Cyklus, který pojednává o otcích v rolích matek, vysílala Česká televize od května do července a jednotlivé díly lze rovněž přehrát na internetových stránkách ministerstva www.mpsv.cz. Cyklus představuje tatínky, kteří umožnili svým partnerkám chodit do zaměstnání a sami se věnují péči o děti, tatínky, kteří se starají o zdravé i nemocné děti, kteří žijí s dětmi sami, kteří mají děti v náhradní rodinné péči.
Společnost Factum Invenio se zaměřila na to, zda obyvatelé ČR cyklus zaznamenali a jak jej hodnotí. Výzkum proběhl ve dnech 24. 8. až 30. 8. v rámci pravidelného omnibusového šetření Factum Invenio na reprezentativním vzorku populace, který tvořilo 1031 obyvatel ČR ve věku od 15 let.

Zaznamenání cyklu „Táta jako máma“ českou veřejností
Existenci cyklu „Táta jako máma“ zaznamenala třetina obyvatel ČR. Z těch, kdo existenci seriálu zaznamenali, vidělo 82 % alespoň jeden díl.
Větší odezvu měl seriál u žen a u lidí s vysokoškolským vzděláním. Nejméně naopak oslovil mladé a svobodné obyvatele ČR.

Hodnocení cyklu
Obyvatelé ČR, kteří viděli alespoň jeden z dílů cyklu „Táta jako máma“, jej hodnotí pozitivně. Naprostá většina se shoduje, že téma ji zaujalo a seriál se líbil.
Lidé také situace zobrazené v cyklu vnímají jako reálné – rozhodně se nedomnívají, že se jednalo o něco smyšleného, co se skutečným životem nemá nic společného. Podle dvou z pěti obyvatel ČR, kteří viděli alespoň jeden díl cyklu, by mohlo podobné rozdělení rodinných rolí fungovat i v jejich domácnosti.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Otevření veřejné diskuze
Třetina obyvatel ČR uvádí, že od doby vysílání cyklu „Táta jako máma“ zaznamenala v médiích více příspěvků na toto téma. „Zde může působit i subjektivní faktor zvýšené pozornosti k tématu – lidé, kteří seriál viděli a zaujal je, si začnou více všímat příspěvků s podobnou tematikou. V tomto smyslu výsledky naznačují mírné zvýšení citlivosti české populace vůči této problematice, a to zejména u českých žen,“ uvedla Iva Pecáková ze společnosti Factum Invenio.

Pozornost věnovaná cyklu „Táta jako máma“ je ve velice úzkém vztahu s názorem obyvatel ČR na participaci mužů na péči o děti. Lidé, kteří se domnívají, že by se muži měli více podílet na péči o děti, zaznamenali existenci seriálu častěji, hodnotí jej pozitivněji a zaznamenali rovněž častěji více příspěvků na toto téma od doby vysílání seriálu než část populace s opačným názorem.