Šest stran nad pětiprocentní hranicí

18. 02. 2010
Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 29.1. – 3.2.2010 na reprezentativním vzorku 996 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 62,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy poklesla pod úroveň skutečné účasti ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 3. únoru 2010


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že znovu narostl podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí (aktuálně 17,3 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 18,3 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Pouhých 7,7 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“. Bylo by to nejméně za celou historii parlamentních voleb v ČR.

Text otázek


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 75 mandátů, ODS 59 mandátů, KSČM 29 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 22 mandátů, KDU-ČSL kandidující společně se Stranou evropských demokratů 10 mandátů a Věci veřejné 5 mandátů. ČSSD by měla pro sestavování vlády širokou paletu možností. Mohla by vládnout spolu s TOP 09 a KDU-ČSL, s TOP 09 a Věcmi veřejnými, vytvořit menšinovou vládu s podporou komunistů nebo případně zformovat velkou koalici s ODS. (Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Výsledky volebního modelu ukazují, že volební zisk ČSSD by byl v období dotazování poněkud nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 32,3 %). Výsledek ODS by v současnosti byl o 10 procentních bodů nižší než ve volbách roku 2006 (tehdy 35,4 %). Podpora KSČM je nyní mírně vyšší než u posledních parlamentních voleb (12,8 %), opak platí u KDU-ČSL kandidující společně s SED (tehdy 7,2 %). Parlamentní Strana zelených zásadně ztratila (tehdy 6,3 %) a za pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do parlamentu nadále znatelně zaostává.

Pokud jde o neparlamentní strany, nad hranicí 10 % zůstává již od srpna stabilně očekávaný výsledek TOP 09, kandidující s podporou Starostů a nezávislých stabilní. K vytčenému cíli porazit KSČM ovšem této straně stále ještě dva procentní body chybí. Nadějné výsledky připisuje volební model Věcem veřejným, kandidujícím společně s SNK-ED.