Šest stran, pravostředová většina

23. 05. 2010

ČSSD volby vyhraje s menším náskokem, než se ještě nedávno očekávalo. Věci Veřejné nadále posilují, sehrají roli jazýčku na vahách.

Za daného stavu by mohla kromě velké koalice vzniknout také levostředová koalice ČSSD a Věcí veřejných s podporou KSČM nebo pravostředová koalice ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 7.5. – 12.5.2010 na reprezentativním vzorku 1 004 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 66,8 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla vyšší než skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Volební model k 12. květnu 2010


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí, které ukazují, že podíl občanů, kteří se k žádné straně nepřiklánějí, zůstává stabilní (aktuálně 15,9 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 15,9 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo).

Pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se v daném období pravděpodobně podařilo překonat šesti politickým stranám. Žádné z politických uskupení kromě těch, která jsou uvedena v grafu, by nepřekročilo hranici 2,0 %. Celkem 8,7 % hlasů odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí by „propadlo“.

Mandáty stran 12.5.2010


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 62 mandátů, ODS 55 mandátů, KSČM 28 mandátů, Věci veřejné 26 mandátů, TOP 09 společně se Starosty 21 mandátů a KDU-ČSL kandidující společně s EDS 8 mandátů. ČSSD by kromě velké koalice ovšem potřebovala podporu dvou dalších parlamentních stran (alespoň tichou), ale nestačilo by, kdyby jednou z nich byla KDU-ČSL. Na druhé straně ODS by mohla vytvořit pravostředovou většinovou vládu s TOP 09 a Věcmi veřejnými.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz