Členství v SIMAR

26. 01. 2016

Společnost ppm factum research k lednu 2016 ukončila po vzájemné dohodě členství ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR.
Máme i nadále zájem o rozvoj a kultivaci  odvětví výzkumu, hledáme tak způsob další spolupráce na vybraných  iniciativách sdružení SIMAR. Podali jsme proto žádost o status přidruženého člena SIMAR.
O výsledku budeme informovat po projednání v průběhu letošního března.
Pavel Říha, jednatel ppm factum research, k této změně dodává: „Letos oslavíme 25 let působení firmy na trhu. Výročí slavíme díky důvěře našich klientů, které si velmi vážíme. Zejména klienty chci tedy ujistit, že našich dlouholetých interních postupů a přísných kontrol kvality se provedená změna nedotkne. I nadále se budeme plně řídit metodickými pokyny asociace ESOMAR i doporučeními sdružení SIMAR. Garancí je náš tým zkušených výzkumníků, důvěryhodných a etablovaných subdodavatelů, ale i nové technologie, které průběžně zavádíme. Ze zavedených standardů neslevíme.“