Sledovanost sportovních přenosů z Olympijských her

07. 08. 2008
Společnost Factum Invenio zjišťovala postoje k Olympijským hrám v Číně v rámci pravidelného celostátního šetření Factum Omnibus. Dotazování proběhlo ve dnech 18. - 23. července na reprezentativním vzorku 978 občanů ČR ve věku od 15 let, získaném kvótním výběrem.

Sledovanost olympijských sportovních přenosů v televizi
Češi sledují olympijské sportovní přenosy poměrně často. Denně nebo téměř denně je sleduje 22 % populace, dalších 29 % několikrát za týden a 9 % přibližně jednou týdně. Dohromady se tedy na televizní přenosy z olympiády dívá aspoň jednou týdně 60 % občanů ČR.

Muži se na olympijské přenosy dívají výrazně častěji než ženy. Několikrát za týden nebo denně je sleduje 71 % mužů, ale jen necelá třetina žen (32 %). Naopak vůbec je nesleduje pouze 9 % mužů, zatímco u žen je to 31 %.

Sledovanost sportovních přenosů z Olympijských her


Sledovanost letošních Olympijských her v Číně
Fakt, že se Olympijské hry konají v Číně, jejich sledovanost v České republice nijak výrazně neovlivní. Naprostá většina lidí (79 %), kteří se na olympijské přenosy alespoň někdy dívají, je bude sledovat stejně často jako doposud. Častěji než obvykle je bude sledovat 11 % populace a méně často nebo vůbec 7 %.

Mladí lidé do 29 let častěji uvádějí, že budou olympijské přenosy sledovat méně (9 %). Úmysl sledovat je více deklarují s ohledem na politické preference zejména příznivci ČSSD.

Ovlivní fakt, že se Olympijské hry konají v Číně, to, jak často budete sportovní přenosy sledovat?