Současné využívání a preference způsobů komunikace s poskytovateli služeb

31. 08. 2011

Tato volně prodejná studie obsahuje následující informace:

  • současné využívání komunikačních kanálů
  • preference komunikačních kanálů do budoucna
  • segmentaci zákazníků podle způsobu komunikace s poskytovatelem služeb
  • segmentaci postavenou na preferovaných typech komunikace do budoucna u všech sledovaných poskytovatelů služeb
  • potenciál pro komunikaci prostřednictvím video-rozhovoru
  • profil zájemců o komunikaci prostřednictvím video-rozhovoru  Výzkum proběhl v rámci Factum Omnibusu od 22. – 26. 7. 2011 na vzorku 972 respondentů z celé ČR.