Sport v médiích

23. 05. 2005
Společnost Factum Invenio zařadila do svého pravidelného omnibusového šetření otázky zaměřené na vztah Čechů ke sportu. Dotazování proběhlo ve dnech 28. 1. - 4. 2. 2005 na reprezentativním vzorku, který tvořilo 959 občanů České republiky ve věku od 15-ti let. Soubor byl získán kvótním výběrem.

Tři čtvrtiny obyvatel České republiky se zajímají o sport, z toho dvě pětiny aktivně. Častěji se o sport zajímají muži než ženy, aktivně sledují sportovní dění 4 muži z deseti. Zájem o sport je charakteristický pro mladší věkové ročníky – o nějaký sport se aktivně zajímá polovina obyvatel České republiky ve věku do 29 let. Více než polovina Čechů, kteří se o sport zajímají, sleduje sportovní zápasy někdy přímo na sportovištích. Častěji se jedná o muže.

Češi, kteří se zajímají o sport, upřednostňují spíše sporty kolektivní (45 %). Stejně velká skupina obyvatel si ovšem mezi individuálními a kolektivními sporty příliš nevybírá (44 %). Mezi muži a ženami nejsou v tomto ohledu výraznější rozdíly. Mladší věkové ročníky jednoznačně preferují kolektivní sporty.

Z hlediska sledování v médiích jsou jednoznačně nejoblíbenějšími sporty lední hokej a fotbal. Plná čtvrtina obyvatel, kteří se o sport zajímají alespoň pasivně, nevynechá téměř žádnou příležitost ke sledování ledního hokeje (26 %), pětina pak nevynechá téměř žádnou příležitost ke sledování fotbalu (22 %).
Oblíbenost jednotlivých sportů se značně liší u mužů a žen. Mezi muži je procento těch, kteří mají daný sport v oblibě, téměř ve všech případech daleko vyšší než mezi ženami.

Z hlediska sledování v médiích jsou nejoblíbenějšími sporty českých mužů:
- lední hokej
- fotbal
- motoristické sporty
- lyžování a snowboarding
- atletika
- tenis

Nejoblíbenější sporty českých žen jsou z hlediska sledování v médiích:
- krasobruslení
- lední hokej
- fotbal
- lyžování a snowboarding
- aerobic
- gymnastika

Obliba jednotlivých sportů z dlouhodobého hlediska mírně kolísá, což lze přičítat zejména sezónním vlivům (např. u krasobruslení) a reakcím na aktuální sportovní dění (např. lední hokej). Také se plně nepřekrývají nejoblíbenější sporty z hlediska aktivního provozování a z hlediska sledování v médiích. Češi se například rádi aktivně věnují cyklistice, v televizi si ovšem pustí spíše lední hokej nebo fotbal.

Televize je nejdůležitějším kanálem informování o sportu, dominantní roli přitom hraje veřejnoprávní televize. Devět z deseti Čechů, kteří se zajímají o sport, sleduje sportovní dění mimo jiné na ČT1 anebo ČT2, tři čtvrtiny na TV Nova, polovina na TV Prima a jedna čtvrtina na některé satelitní nebo kabelové televizi. Ve veřejnoprávní televizi sledují Češi sportovní dění zdaleka nejčastěji.

V rozhlase poslouchá sportovní přenosy a zpravodajství asi pětina Čechů, výrazně častěji jsou to muži. Sledování sportu v rozhlase je rovněž charakterističtější pro obyvatele menších měst a obcí.
Pokud jde o deníky, sportovní informace čtenáři vyhledávají nejčastěji v MF Dnes a ve Sportu. Ženy čtou Sport poměrně málo, rovněž se příliš nevěnují specializovaným sportovním časopisům.
Každý desátý obyvatel České republiky, který se zajímá o sport, sleduje sport a informace z této oblasti na internetu (11 %).

Více než dvě pětiny obyvatel České republiky, kteří se zajímají o sport, sledují sport několikrát týdně (44 %), čtvrtina ho sleduje dokonce denně (25 %). Typické je věnovat sledování sportu v médiích půl hodiny až 3 hodiny týdně – chovají se tak dvě třetiny Čechů se zájmem o sport (65 %). Existují ovšem i lidé, kteří sledují sport více než 8 hodin týdně (4 %). Ženy sledují sport méně často než muži.

Z výzkumu je k dispozici volně prodejná zpráva, kde lze nalézt podrobnější informace. Vzhledem k tomu, že vztah Čechů ke sportu a sportovnímu dění sleduje společnost Factum Invenio dlouhodobě, navazuje tato zpráva na dvě předchozí šetření věnovaná nákupu různých značek sportovního zboží a sportům, které Češi aktivně provozují. Vše si můžete objednat na níže uvedeném kontaktu.