“Sprchové gely 08”

15. 10. 2009

Zpráva zahrnuje následující témata:

- Znalost značek sprchových gelů
- Používání sprchových gelů v populaci
- Nákup sprchových gelů
- Segmentaci zákazníků
- Vnímání jednotlivých značek spotřebiteli

Výzkum byl realizován kvantitativně v rámci pravidelného omnibusového šetření. Výběrový soubor tvoří celkem 1008 respondentů, reprezentujících populaci ČR ve věku od 15 let. Pro zajištění reprezentativity byli respondenti vybíráni kvótním postupem. Sběr dat proběhl od 21. do 26. listopadu 2008.