Stabilizace mírně levicové většiny

30. 08. 2011
K výrazným změnám v podpoře stran nedochází, červencový pokles ODS byl patrně krátkodobým vychýlením. Ostatní strany by volil přibližně stejný počet osob jako na počátku léta, přičemž KSČM profituje z pravděpodobně nižší volební účasti.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 12. 8. – 22. 8. 2011 na reprezentativním vzorku 881 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 55,6 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla znatelně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v daném období pravděpodobně překročilo 5 politických stran, tedy stejně jako ve volbách 2010. Do sněmovny by se nedostaly Věci veřejné, naopak by se na vládě podílela KDU-ČSL. Potvrzuje se trend zjištěný již v minulých šetřeních, kdy vládní strany oproti volbám ztrácejí, naopak získávají ČSSD a KSČM. Stejně tak se potvrzuje pokračující vzestup podpory menších stran jako jsou Pravý blok, Strana svobodných občanů apod. Žádná z nich by ovšem nezískala individuálně ani 2 % hlasů. Celkem by ve volbách „propadlo“ 16,8 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Z porovnání aktuálního volebního modelu se skutečnými výsledky voleb je patrné, že pozice vládní koalice je oslabena. Největší podíl na tom mají Věci veřejné, které by proti volbám 2010 ztratily 7,2 procentního bodu. Nicméně zdá se, že se propad této strany zastavil. TOP 09 by oproti roku 2010 ztratila 3,1procentního bodu, ODS 1,5 bodu. Podpora parlamentní opozice naopak narostla o 11,0 procentních bodů. ČSSD k tomu přispěla nárůstem o 6,8 a KSČM o 4,2 procentních bodů.

Porovnání volebního modelu k 30.8.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, ODS 48 mandátů, KSČM 37 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 31 mandátů a KDU-ČSL 12 mandátů. . Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly v srpnu 2011, současná vládní koalice by vzniknout nemohla. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 79 mandátů a většinu by nezískaly ani utvořením koalice s KDU-ČSL (taková koalice by měla pouze 91 mandátů). Naopak pokud by se levicové strany dohodly na spolupráci, ČSSD a KSČM by se 109 mandáty nadpoloviční většinu získaly. Zdá se ale, že příklon k levicovým stranám se zastavil, rozdíl mezi pravicovými a levicovými stranami je menší než v červenci 2011.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 30.8.2011)


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz