Stane se ČR vrakovištěm Evropy?

27. 06. 2007
Obavy z dovozu
Dvě třetiny (66 %) populace ČR považují neomezený dovoz aut do země za nesprávný, opačný názor má 24 % lidí. Toto zjištění vyplývá z výzkumu veřejného mínění realizovaného agenturou Factum Invenio v červnu 2007. Výzkumu se účastnil reprezentativní vzorek 1000 obyvatel České republiky ve věku nad 15 let.

Dovoz velmi starých aut do ČR

Dovozu se obávají spíše starší a vysokoškolsky vzdělaní lidé. Mladším generacím a lidem se základním vzděláním tato problematika buď nic neříká, případně jim dovoz ojetých aut příliš nevadí.

Více než polovina (56 %) obyvatel ČR se domnívá, že důsledky dovozu budou pro ČR špatné. Důvodem může být technický stav vozidel, který je u dovážených aut podle poloviny (51 %) populace špatný.

„Pokud by se měl dovoz ojetých automobilů nějak regulovat, potom by více než polovina obyvatel ČR byla pro omezení množství vypouštěných emisí i omezení stáří dovážených automobilů“, uvedl Michal Peca ze společnosti Factum Invenio.
„Nejčastěji navrhovaným omezením dovozu starých aut z EU je speciální kontrola původu vozidel. Potenciální kupci se tedy hlavně obávají, aby auto, které koupili, nebylo kradené“, dodal.

Obavy z neomezeného dovozu starých aut

Jen málokterý obyvatel ČR se neobává dopadů neomezeného dovozu velmi starých aut ze zahraničí. Největší obavy mají hlavně starší a vzdělanější lidé a především ti, kteří si svoje současné auto koupili jako nové. Tito lidé se neomezeného dovozu aut bojí nejvíce.

Obavy z dopadu dovozu starých aut

Největší obavy obyvatel České republiky se týkají dopadu na ekologické aspekty života. Obavy z negativního dopadu dovozu starých aut se týkají zejména zhoršení životního prostředí obecně (66 % populace má „spíše velké“ nebo „rozhodně velké“ obavy) a vlivu na kvalitu ovzduší (64 %). Lidé se také obávají zhoršení bezpečnosti silničního provozu, ve kterém se bude pohybovat více starých automobilů nesplňujících současné bezpečnostní podmínky provozu.

I když o současných podmínkách upravujících dovoz ojetých automobilů do České republiky nemá příliš mnoho lidí jasnou představu (pouze třetina populace ví, že v současné době neexistuje regulace dovozu), většina obyvatel ČR se neomezeného dovozu obává a neschvaluje ho.