Státní rozpočet na rok 2010

23. 10. 2009
Společnost Factum Invenio sledovala v rámci pravidelného šetření Factum Omnibus vnímání situace okolo navrhování státního rozpočtu na rok 2010. V šetření byly zkoumány názory populace ČR na navržený státní rozpočet ve výši 163 mld. Kč a také na hodnocení českých politických institucí, které měly na navrhování rozpočtu podíl.

Sběr dat probíhal v termínu 9.10. – 14.10. 2009 na reprezentativním vzorku populace ČR starší 15 let. Výzkumu se účastnilo 1012 respondentů. Výzkum tedy probíhal před prvním čtením návrhu zákona v Poslanecké sněmovně.

Hodnocení výše schváleného rozpočtu na rok 2010
Dvě pětiny (40 %) Čechů starších 15 let mají za to, že deficit státního rozpočtu navržený ministrem financí E. Janotou je stále příliš vysoký.
Více než třetina obyvatel ČR (36 %)má za to, že stávající podoba rozpočtu je v současné podobě jediná možná. Smýšlí tak zvláště voliči nalevo od středu, necelá desetina (8 %) pak má za to, že deficit rozpočtu není tak vysoký a některé oblasti by se z něj mohly podpořit i za cenu většího zadlužení. Relativně velký podíl Čechů také neumí na tuto otázku odpovědět – jsou to především mladí lidé a osoby se základním vzděláním, tradičně méně informovaní o dění na naší politické scéně.

Názor na navržený státní rozpočet na rok 2010


Hodnocení politických institucí při schvalování státního rozpočtu na rok 2010
Občané nehodnotí politické subjekty v souvislosti s navrhováním a schvalováním státního rozpočtu nijak pozitivně. Při známkování „jako ve škole“ byla průměrná známka 3.7, tedy téměř „za čtyři“. Relativně nejlépe je hodnocen prezident republiky Václav Klaus, který se ovšem v navrhování rozpočtu příliš neangažoval. Na druhém místě je vláda J. Fischera s průměrnou známkou 3.3. Z ústavních institucí se na posledním místě umístila, Poslanecká sněmovna s průměrnou známkou 3.9.

Z hodnocených politických stran tak, dle mínění obyvatel, nejlépe zvládly situaci okolo navrhování deficitu státního rozpočtu ČSSD a TOP 09. Jejich průměrné hodnocení bylo 3.6 resp. 3.7. Naopak nejhůře si podle Čechů vedla Strana Zelených a KSČM (průměr 3.9).
Hodnocení stran odráželo volební preference hodnotitelů – logicky byli se stranou spokojeni spíše její voliči.

Chování politických institucí v souvislosti se schvalováním rozpočtu na rok 2010