Stavební veletrh

09. 09. 2003
Firma TNS Factum provedla v rámci svého programu OMNIMAS (omnibusové šetření), výzkum zaměřený na využívání stavebního veletrhu jako informačního zdroje a na znalost konkrétních stavebních veletrhů. Ve dnech 15. – 20. 8. 2003 odpověděl na otázky reprezentativní soubor 1023 občanů ČR ve věku od 15 let.

Více než třetina občanů ČR (39 %), kteří uvažují o stavbě, rekonstrukci či modernizaci rodinného domu, chalupy nebo bytu, by hledala informace o výrobcích či dodavatelích na stavebním veletrhu.

Necelá polovina obyvatel (48 %) byla schopna uvést konkrétní název některého ze stavebních veletrhů. Mezi nejčastěji zmiňované patřil “Můj dům” a “FOR ARCH”.

Pokud respondent uvedl, že zná některý ze stavebních veletrhů, ale nevzpomněl si na konkrétní název, uváděl nejčastěji „Veletrh v Brně“ (62 %) nebo „Veletrh v Praze“ (28 %).

Pokud by byla možnost výběru mezi návštěvou velkého veletrhu v Praze nebo Brně a návštěvou menšího regionálního veletrhu, pro každý z nich se rozhodla přibližně třetina obyvatel ČR.