Strana zelených se opět blíží k pětiprocentní hranici

07. 10. 2011
Levicové strany si dlouhodobě udržují vyšší podporu než v případě posledních voleb, ale náskok ČSSD před ODS se snižuje. Se 4,9 % znovu posílila Strana zelených.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 23. 9. – 3. 10. 2011 na reprezentativním vzorku 926 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 58,0 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v daném období pravděpodobně překročilo 5 politických stran, tedy stejně jako ve volbách 2010. Hranici by nepřekročily Věci Veřejné, naopak by poslance podle aktuálního šetření měla KDU-ČSL se ziskem 6,0 %. Ta si potřebnou podporu udržuje již od září 2010. K pětiprocentní hranici se opět blíži Strana zelených se ziskem 4,9 % - rozdíl od klíčové hranice 5,0 % je v tomto případě hluboko pod hranicí statistické výběrové chyby, která činí přibližně +/- 2 procenta.

Celkem by ve volbách „propadlo“ 18,3 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh grafu představuje aktuální volební model a vnější skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Současná parlamentní opozice naopak podporu navýšila a udržuje, v aktuálním volebním modelu o 9,9 procentního bodu. ČSSD nárůstem o 5,2 a KSČM nárůstem o 4,7 procentního bodů. Vládní strany v součtu oproti volbám ztrácejí, a to zejména díky poklesu podpory Věcí Veřejných o 7,3 procentního bodu. TOP 09 by oproti roku 2010 ztratila 4,2 procentního bodu. ODS se na úroveň svého skutečného volebního zisku prakticky vrátila a její ztráta za ČSSD se snížila z červencových 12,4 procentního bodu na 7,3 procentního bodu. Přesto by měla levice v Poslanecké sněmovně jasnou většinu.

Porovnání volebního modelu k 7.10.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 72 mandátů, ODS 49 mandátů, KSČM 39 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 30 mandátů a KDU-ČSL 10 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na začátku října 2011, současná vládní koalice by neměla potřebnou většinu. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 79 mandátů, s případnou podporou KDU-ČSL také nedostatečných 89 mandátů. Pravo-středovou spolupráci by nakonec případně mohla zachránit Strana zelených, pokud by se ji podařilo pětiprocentní hranici překročit.

Naopak levicové strany ČSSD a KSČM by se 111 mandáty nadpoloviční většinu získaly s přehledem.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 7.10.2011)


Text otázek

Pro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz