Stranické preference a volební model

18. 09. 2006
Firma Factum Invenio, která není nikterak propojena s agenturou Median, pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování.

Dotazování proběhlo ve dnech 7.9. – 13.9. 2006 na reprezentativním vzorku 962 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v první polovině září 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 57,9 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu tohoto roku (64,5 % oprávněných voličů).

GRAFY- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (8,3 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 22,1 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 76 mandátů, ČSSD 67 mandátů, KSČM 29 mandátů, Strana zelených 15 mandátů a KDU-ČSL 13 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala buď trojkoaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, nebo velká koalice ODS a ČSSD.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006
TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že po srpnovém posílení pozic ODS se její předpokládaný volební zisk vrátil zpět na volební výsledek strany v červnových volbách. Přechodný příklon k vítězi voleb souvisel s patovou povolební situací, která byla zatím vyřešena jmenováním menšinové vlády ODS dne 4. září. Aktuální výzkum tuto událost tedy již reflektuje. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává také přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Na červnovou úroveň se vrátil i podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten činí 4,2 %, ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.