Stranické preference a volební model

16. 10. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 6. – 12. 10. 2006 na reprezentativním vzorku 969 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v první polovině října 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 57,9 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu tohoto roku (64,5 % oprávněných voličů).

GRAF - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než čtvrtina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (28,2 % všech oprávněných voličů buď neví, komu by dalo svůj hlas, nebo svou účast ve volbách výslovně vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ODS pravděpodobně získala 83 mandátů, ČSSD 62 mandátů, KSČM 28 mandátů, Strana zelených 16 mandátů a KDU-ČSL 11 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala buď trojkoaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, nebo velká koalice ODS a ČSSD.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že po srpnovém posílení pozic se předpokládaný volební zisk ODS v září vrátil zpět na volební výsledek strany v červnových volbách a od té doby je stabilní. Předpokládaný volební výsledek ČSSD se až do září pohyboval na úrovni volebního výsledku strany v červnu, v říjnu však došlo k poklesu voličské přízně ČSSD. Strana musela čelit zveřejnění nárůstu deficitu sektoru vládních institucí na 3,62 procent HDP, což by znamenalo překročení limitu nezbytného pro vstup do eurozóny. Od červnových voleb se mírně zvyšuje voličská přízeň Strany zelených. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Mírně nad červnovou úroveň se vrátil i podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten činí 7,7 %, ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.