Stranické preference a volební model

21. 11. 2007
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 8.11. – 14.11.2007 na reprezentativním vzorku 1001 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v polovině listopadu 2007 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 58,1 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je tak opět významně nižší než skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů). Tento vývoj patrně souvisí s klesající důvěrou veřejnosti vůči politikům obecně (viz tisková zpráva Factum Invenio z 20.11.2007).

Stranické preference k 14.11.2007

Volební model k 14.11.2007

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (9,5 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 25,2 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 76 mandátů, ODS 62 mandátů, KSČM 30 mandátů, Strana zelených 18 mandátů a KDU-ČSL 14 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala levo-středová koaliční vláda ČSSD, SZ a KDU-ČSL, levicová koalice ČSSD a KSČM nebo velká koalice ČSSD a ODS.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků

Výsledky volebního modelu ukazují, že se obnovil trend růstu předpokládaného volebního zisku ČSSD. Naopak ODS proti výsledku loňských voleb i proti své podpoře z počátku letošního roku dále ztrácí. Zjištěný rozdíl mezi oběma stranami je poprvé výrazně nad hranicí statistické výběrové chyby. V souvislosti s posilováním ČSSD stagnuje podpora KSČM. Předpokládaný volební zisk Strany zelených, který je dlouhodobě velmi nestabilní, po osmi měsících znovu překonal hranici 10 procent. V případě KDU-ČSL se potvrdilo, že zářijový pokles byl krátkodobý a tato strana se vrátila na hodnoty vyšší než odpovídá jejímu výsledku v loňských volbách. „Kauza Čunek“ podpoře KDU-ČSL nijak významně neškodí. Předpokládaný volební zisk ostatních stran zůstává přibližně na úrovni výsledku červnových voleb.