Stranické preference a volební model

25. 01. 2008
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 11.1. – 16.1.2008 na reprezentativním vzorku 920 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v polovině ledna 2008 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 59,0 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je tak opět významně nižší než skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů). Tento vývoj patrně souvisí s klesající důvěrou veřejnosti vůči politikům obecně.

Stranické preference k 16.1.2008

Volební model k 16.1.2008

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než čtyři z deseti občanů se k žádné straně nepřiklání (20,4 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 22,5 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 84 mandátů, ODS 61 mandátů, KSČM 34 mandátů, Strana zelených 11 mandátů a KDU-ČSL 10 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala levicová koalice ČSSD a KSČM, levostředová koaliční vláda ČSSD, SZ a KDU-ČSL nebo velká koalice ČSSD a ODS.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků

Výsledky volebního modelu ukazují, že pokračuje trend růstu předpokládaného volebního zisku ČSSD. ODS proti výsledku loňských voleb i proti své podpoře z počátku loňského roku ztrácí, pokles se však již zastavil. Zjištěný rozdíl mezi oběma stranami je poprvé na hranici 10 procentních bodů. Po určitém období stagnace znovu narostla podpora KSČM. Obě menší koaliční strany, Strana zelených a KDU-ČSL, zaznamenaly nejhorší výsledy za dlouhou dobu, i když v případě SZ jde o vyšší podíl platných hlasů než v červnu 2006.