Stranické preference a volební model

11. 12. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 30. 11. – 6. 12. 2006 na reprezentativním vzorku 947 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že začátkem prosince 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 58,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu tohoto roku (64,5 % oprávněných voličů).

GRAFY - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (8,3 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 24,1 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ODS pravděpodobně získala 80 mandátů, ČSSD 71 mandátů, KSČM 29 mandátů, Strana zelených 10 mandátů a KDU-ČSL také 10 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala buď velká koalice ODS a ČSSD nebo některá z variant duhové koalice.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že předpokládaný volební zisk ODS po vyhraných komunálních a senátních volbách posílil, podobně jako tomu bylo v srpnu po volbách do Poslanecké sněmovny. V prosinci však voličská přízeň ODS poklesla a vrátila se zpět na úroveň před komunálními volbami. Předpokládaný volební výsledek ČSSD mírně posílil, straně se částečně podařilo nahradit oslabení pozic z října a listopadu letošního roku. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Na červnové úrovni zůstává i podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten činí 5,1 %, ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.