Stranické preference a volební model

26. 02. 2007
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 15. 2. – 21. 2. 2007 na reprezentativním vzorku 981 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že ve druhé polovině února 2007 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 58,6 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Stranické preference k 21. únoru 2007, Volební model k 21. únoru 2007

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než čtvrtina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (8,5 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 20,2 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ODS pravděpodobně získala 81 mandátů, ČSSD 67 mandátů, KSČM 26 mandátů, Strana zelených 13 mandátů a KDU-ČSL také 13 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala pouze buď trojkoaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ nebo velká koalice ODS a ČSSD.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006

Srovnání předpokládaných volebních výsledků

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že předpokládaný volební zisk ODS zůstává přibližně na úrovni voleb v roce 2006. Voličská přízeň strany se však měsíc poté, co vláda Mirka Topolánka získala ve Sněmovně důvěru, mírně snížila, tento rozdíl je však na hranici statistické chyby. Předpokládaný volební výsledek ČSSD zůstává stabilní, straně se zatím nepodařilo zcela nahradit oslabení pozic z října a listopadu loňského roku. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Na červnové úrovni zůstává i podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten nyní činí 7,5 %, ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.