Stranické preference a volební model

09. 05. 2007
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 26. 4. – 2. 5. 2007 na reprezentativním vzorku 963 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na přelomu dubna a května 2007 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 58,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Stranické preference k 2. květnu 2007


Volební model k 2. květnu 2007


Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (10,1 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 20,1 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ODS pravděpodobně získala 77 mandátů, ČSSD 73 mandátů, KSČM 24 mandátů, KDU-ČSL 16 mandátů a Strana zelených 10 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala pouze buď trojkoaliční vláda ODS, KDU-ČSL a SZ nebo velká koalice ODS a ČSSD.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006

Srovnání předpokládaných volebních výsledků


Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že předpokládaný volební zisk ODS zůstává přibližně na úrovni voleb v roce 2006. Voličská přízeň ČSSD narostla, straně se podařilo nahradit oslabení pozic z října a listopadu loňského roku. Naopak předpokládaný volební zisk Strany zelených poklesl zpět na únorovou úroveň, voličská podpora strany je zatím nestabilní. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Těsně pod červnovou úrovní zůstává i podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten nyní činí 4,9 %, ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.