Stranické preference a volební model

24. 09. 2007
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje.

Dotazování proběhlo ve dnech 13.9. – 19.9.2007 na reprezentativním vzorku 961 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že v polovině září 2007 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 56,7 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je dlouhodobě nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu 2006 (64,5 % oprávněných voličů).

Stranické preference k 19. září 2007

Volební model k 19. září 2007

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že téměř třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (11,9 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 19,7 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 75 mandátů, ODS 72 mandátů, KSČM 32 mandátů, Strana zelených 11 mandátů a KDU-ČSL 10 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala buď koaliční vláda ČSSD a KSČM nebo velká koalice ČSSD a ODS.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že předpokládaný volební zisk ČSSD se vrátil na úroveň voleb v roce 2006. Potvrdil se trend vyrovnávání voličské přízně obou nejsilnějších stran, a to především díky tomu, že ODS proti výsledku loňských voleb i proti své podpoře z počátku letošního roku poněkud ztratila. Zjištěný rozdíl mezi oběma stranami je ovšem pod hranicí statistické výběrové chyby. Výzkum zaznamenal nárůst podpory KSČM, v případě KDU-ČSL byl naopak zaznamenán pokles, oba případy jsou však na hranici statistické výběrové chyby. Předpokládaný volební zisk Strany zelených se stabilizoval. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku v červnových volbách.