Stranické preference a volební prognóza

21. 12. 2004
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak stranické preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny.
Dotazování proběhlo ve dnech 3. - 8. 12. 2004 na reprezentativním vzorku 974 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z výzkumu vyplývá, že na začátku prosince výslovně nevyloučily svou účast ve volbách do sněmovny dvě třetiny (66,7 %) občanů, což je z dlouhodobého hlediska spíše podprůměrná hodnota.

Na první pozici žebříčku stranických preferencí je od počátku loňského roku ODS, kterou v současnosti preferuje 19,1 % všech oprávněných voličů. Na druhé příčce je KSČM, kterou nyní preferuje 11,8 % oprávněných voličů. Na třetí místo klesla ČSSD s preferencí 10,3 % oprávněných voličů. KDU-ČSL je dlouhou dobu pevně usazena na čtvrtém místě, nyní ji preferuje 6,2 % oprávněných voličů. Podle pořadí stranických preferencí dále skončilo Sdružení nezávislých kandidátů (2,1 %), Nezávislí (1,0 %), Strana zelených a Unie svobody (shodně 0,9 %) a Evropští demokraté, které preferuje 0,7% oprávněných voličů. Jiné strany preferuje celkem 1,8 % oprávněných voličů. 11,9 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 33,3 % oprávněných voličů výslovně svou účast ve volbách vyloučilo.

Volební prognóza je založena na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti.

Vývoj volební prognózy ukazuje, že pozice ODS se proti roku 2002 významně posílila. Krátkodobou ztrátu voličské přízně, kterou tato strana zaznamenala po jmenování vlády Stanislava Grosse, se po vyhraných krajských a senátních volbách podařilo nahradit. Naproti tomu pozice ČSSD je ve srovnání s rokem 2002 přibližně dvoutřetinová a počáteční popularity nové vlády se této straně nepodařilo využít. Prognóza volebního výsledku KSČM je stabilně nad hladinou 20 % a komunisté by tak za současné situace skončili jako druhá nejsilnější parlamentní frakce. Z dlouhodobého hlediska je možno pozorovat i posílení pozic KDU-ČSL, jejíž volební výsledek by přesáhl hladinu 10 %.

Kdyby se volby skutečně konaly v prosinci 2004, mohla by většinovou vládu de facto vytvořit pouze ODS s podporou kterékoli zbývající strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Alternativou k vládě ODS je jen velmi nepravděpodobná koalice KSČM – ČSSD – KDU-ČSL.