Stranické preference a volební prognóza

13. 03. 2003
Firma TNS Factum, s.r.o., pokládá dlouhodobě v rámci svého programu FACTUM Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí.

Vzhledem k častému nepochopení a dezinterpretaci preferencí (přímé srovnávání s výsledky voleb) jsou od počátku roku 1999 zveřejňovány jednak preference, jednak prognózy výsledků voleb do Poslanecké sněmovny.

Dotazování proběhlo ve dnech 28.2.-5.3.2003 na reprezentativním vzorku 1052 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem .