Stranické preference k volbám do krajských zastupitelstev

22. 10. 2004
Firma Factum Invenio položila v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických preferencí k volbám do zastupitelstev krajů. Vzhledem k regionálnímu charakteru krajských voleb nezveřejňujeme prognózu, nýbrž pouze stranické preference na celorepublikové úrovni. Tuto zprávu nelze v žádném případě interpretovat jako prognózu výsledků voleb, nýbrž jen a pouze jako preference lidí před nadcházejícími volbami.

Dotazování proběhlo ve dnech 8. - 13. 10. 2004 na reprezentativním vzorku 802 občanů ČR ve věku od 18 let, žijících mimo Prahu. Soubor byl získán kvótním výběrem.

Na první pozici žebříčku stranických preferencí se nachází ODS, která by v současnosti z voleb vyšla jako nejsilnější strana. Druhou příčku by obsadila ČSSD, těsně následována KSČM. Tyto tři strany kandidují ve všech krajích samostatně.
KDU-ČSL obsadila čtvrtou příčku, ovšem její preference zvyšuje to, že v některých krajích kandiduje v koalicích – v Karlovarském, Pardubickém a Středočeském kraji. Na pátém místě se umístilo SNK Sdružení nezávislých, které kandiduje v koalici ve Zlínském a Středočeském kraji.
Preference US-DEU stačí na páté místo, pomáhá jí však koalice na Vysočině, v Pardubickém kraji a ve Středočeském kraji.
Další příčky obsadili Nezávislí, kandidující ve všech krajích samostatně, Evropští demokraté, kteří mají koalici v Královéhradeckém, Zlínském a Středočeském kraji, nekandidují však na Vysočině a v Pardubickém kraji, a Strana zelených, které k lepšímu umístění nepomohly ani koalice v Jihočeském, Plzeňském, Jihomoravském, Středočeském kraji a na Vysočině. Žebříček stran kandidujících ve většině krajů uzavírá Pravý blok.

Z výzkumu dále vyplývá, že svou účast v krajských volbách výslovně vyloučilo 29,1 % oprávněných voličů a zhruba každý pátý oprávněný volič (18,5%) zatím neví, komu by dal svůj hlas. Ze zkušenosti je však možno konstatovat, že volit nepřijdou ani mnozí z těch, kteří vyjádřili svůj příklon k některé z kandidujících stran nebo koalic.