Stranické preference, volební model a preferované řešení politické situace

07. 08. 2006
Firma Factum Invenio pokládá dlouhodobě v rámci svého programu Factum Omnibus otázky týkající se stranických a voličských preferencí. Na základě dohod iniciovaných sdružením výzkumných agentur SIMAR jsou od 2. pololetí 2006 v každé zprávě uváděny jednak stranické preference, jednak volební model předpokládaných výsledků voleb do Poslanecké sněmovny. Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování.

Dotazování proběhlo ve dnech 27.7. – 2. 8. 2006 na reprezentativním vzorku 965 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že na přelomu července a srpna 2006 by se voleb do Poslanecké sněmovny zúčastnilo 56,5 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast je nyní nižší, než byla skutečná účast ve volbách do Sněmovny v červnu tohoto roku (64,5 % oprávněných voličů).

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Volební model využívá jako jednoho z podkladů aktuálního stavu stranických preferencí. Ty je třeba hodnotit na pozadí skutečnosti, že více než třetina veřejnosti se k žádné straně nepřiklání (8,0 % všech oprávněných voličů neví, komu by dalo svůj hlas, a 29,3 % oprávněných voličů nyní výslovně svou účast ve volbách vyloučilo). Současný výzkum ukázal, že pětiprocentní hranici, která je pro vstup do Poslanecké sněmovny nutná, by se opět podařilo překonat pěti politickým stranám. ODS by pravděpodobně získala 85 mandátů, ČSSD 63 mandátů, KSČM 25 mandátů, Strana zelených 14 mandátů a KDU-ČSL 13 mandátů. I když odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku 2 poslaneckých křesel, spolehlivou většinu ve Sněmovně by získala buď trojkoaliční vláda ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, nebo velká koalice ODS a ČSSD.

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP v červnu 2006

TABULKA - V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Srovnání předpokládaných volebních výsledků podle volebního modelu s výsledky voleb do PSP ukazuje, že pozice ODS se významně posílila. Příklon k vítězi voleb patrně souvisí se současnou povolební situací. Předpokládaný volební výsledek ostatních parlamentních stran zůstává přibližně na volebním výsledku stran v červnových volbách, rozdíly jsou v mezích statistické výběrové chyby. Výjimkou je celkový podíl hlasů pro mimoparlamentní strany – ten činí 2,7 %, zatímco ve volbách tyto strany dohromady získaly 6,0 % hlasů.

Preferované řešení politické situace

Nejčastěji preferovanými variantami budoucího vývoje na české politické scéně jsou předčasné volby nebo vznik vládní trojkoalice ODS, KDU-ČSL a Strany zelených. Pro každou z nich se však vyslovila méně než pětina občanů. Velkou koalici ODS a ČSSD preferuje pouze jeden člověk z osmi. Ještě méně přijatelnými jsou menšinové vlády ODS, resp. ČSSD, případně vznik tzv. duhové koalice všech parlamentních stran. Třetina veřejnosti nemá představu o tom, jaký by měl být budoucí vývoj na politické scéně.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ

Vláda trojkoalice je preferována zejména příznivci ODS a KDU-ČSL. Příznivci ČSSD preferují nejčastěji velkou koalici, tedy dohodu ČSSD s ODS. Příznivci KSČM a Strany zelených preferují především předčasné volby.

GRAF- V PDF DOKUMENTU KE STAŽENÍ