“Studie DEO 08”

15. 10. 2009

Zpráva zahrnuje následující témata:
- spotřeba a nákup v kategorii deodorantů / antiperspirantů
- znalost značek
- zkušenost se značkami
- nejčastěji používaná značka a značka plánovaná pro příští nákup
- nejatraktivnější značky očima spotřebitelů

Výzkum byl realizován kvantitativně v rámci pravidelného omnibusového šetření. Výběrový soubor tvoří celkem 960 respondentů, reprezentujících populaci ČR ve věku od 15 let. Pro zajištění reprezentativity byli respondenti vybíráni kvótním postupem. Sběr dat proběhl od 20. do 25. června 2008.