Taylor Nelson Sofres podepsala kontrakt s belgickými společnostmi VRT/VAR na zavedení nového systému pro měření sledovanosti

04. 02. 2003
Taylor Nelson Sofres (TNS), společnost poskytující marketingové informace, získala kontrakt s belgickými vysílacími společnostmi VRT a VAR na provedení výzkumu týkajícího se zvyklostí posluchačů a diváků vlámské komunity.

Projekt, ve kterém bude poprvé použit systém PPMTM (Portable People Meter), technologie vyvinutá společností Arbitron, bude společnosti VRT poskytovat rychlý, přesný a kontinuální proud kvalitativních informací o audiovizuálním chování jejich posluchačů a diváků.