TNS Factum dodavatelem marketingových informací pro Českou pojišťovnu

04. 02. 2003
Na základě neveřejného výběrového řízení byla společnost Taylor Nelson Sofres Factum vybrána jako hlavní externí marketingový dodavatel pro realizaci marketingových výzkumných projektů pro Českou pojišťovnu a.s. pro rok 2003.

Společnost TNS Factum tak úspěšně navazuje na spolupráci s Českou pojišťovnou z posledních let, během nichž realizovala na pojistném trhu České republiky různé kvalitativní či kvantitativní výzkumy včetně využití značkových standardizovaných výzkumných řešení TNS Branded Solutions.