TOP 09 bude bodovat škrty ve státní sféře

07. 04. 2010
Většina české veřejnosti oceňuje body programu TOP 09, které se soustředí na úspory ve státní sféře: především snížení platů ústavních činitelů a státních úředníků i snížení státního příspěvku politickým stranám.

V soukromé sféře, by Češi nejraději nešetřili – se zrušením porodného a pohřebného, s vyšší spoluúčastí pacientů u lékaře nebo se snížením sociálních dávek většina nesouhlasí.

V návaznosti na nově vydaný program TOP 09 realizovala společnost Factum Invenio bleskové šetření, které zjišťovalo, jaké body programu TOP 09 jsou veřejností přijímány kladně a jaké záporně.

Výzkum proběhl metodou telefonického dotazování na reprezentativním vzorku 613 obyvatel ČR starších 18 let, získaného kvótním výběrem. Dotazování proběhlo ve dnech 1. 4. – 5. 4. 2010.


Souhlas s body programu TOP 09


Souhlas s body programu TOP 09 je nejvyšší především u návrhů na snížení platů poslanců (94 %), boji proti zneužívání sociálních dávek (90 %) a také u návrhu na snížení státního příspěvku politickým stranám (89 %). Česká veřejnost také oceňuje snahu o snížení platů státních úředníků kromě učitelů (74 %) a nahrazení rodinných přídavků vyšší slevou na dani pro rodiče (55 %).

Vyrovnaná situace je u části penzijní reformy TOP 09, tedy možnosti dětí přispívat na důchod svých rodičů – pro je 45 %, a proti je 47 % Čechů.

Program TOP 09 zaměřující se na plošné úspory v oblasti individuální je problematičtější. Jednorázové nezvýšení důchodů v roce 2011 odmítá 54 % populace, školné na VŠ a snížení sociálních dávek (kromě podpory v mateřství) shodně 56 % Čechů. Nicméně relativně vysoký podíl české populace s těmito nepopulárními kroky souhlasí a je tedy vidět, že si část společnosti nutnost úspor i v těchto oblastech připouští. Silný nesouhlas je s vyšší finanční účastí při návštěvě lékaře (proti 68 %). Snížení pohřebného se nelíbí 68 % osob, nejsilnější nesouhlas je se zrušením porodného (86 %).

Voliči TOP09 a pravicovějších stran se k téměř všem bodům programu vyjadřují pozitivněji než ostatní. Například i u celkově nepopulárního zrušení porodného projevuje souhlas plná třetina příznivců TOP 09 (33 %).