TOP 09 opět posiluje, Zelení nemají nic jisté

02. 12. 2011
Vládní straně TOP 09 se vrací podpora, kterou měla ve volbách 2010. Obě parlamentní opoziční strany od léta oslabují, dlouhodobě si však udržují vyšší podporu než v posledních volbách.

Volební model, který Factum Invenio zpracovává, je založen na stranických preferencích a na informacích o hlasování v minulých volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zohledňuje také deklarovanou ochotu lidí zúčastnit se voleb a vývojové trendy skutečné volební účasti. Ukazuje, jak by volby dopadly, kdyby se konaly v době dotazování. Výpočet mandátů vychází z výsledku volební prognózy a zohledňuje přepočítávání získaných mandátů d´Hondtovou metodou za jednotlivé volební kraje. Zjištěné údaje se týkají výhradně potenciálních voleb do PSP a nemohou být žádným způsobem spojovány s jiným typem voleb.

Dotazování proběhlo ve dnech 16. 11. – 29. 11. 2011 na reprezentativním vzorku 940 občanů ČR ve věku od 18 let, získaném kvótním výběrem. V průběhu sběru dat došlo ke změnám ve vedení Hlavního města Prahy (21.-24.11), což mohlo ovlivnit výsledky této vlny průzkumu.

Z aktuálního výzkumu vyplývá, že voleb do Poslanecké sněmovny by se zúčastnilo 57,8 % oprávněných voličů. Předpokládaná volební účast by tedy byla citelně nižší než účast ve volbách do Sněmovny na konci května 2010 (62,6 % oprávněných voličů).

Pětiprocentní hranici, nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, by v tomto období pravděpodobně překročilo 5 politických stran, tedy stejně jako v roce 2010.

Na rozdíl od posledních voleb by v poslanecké sněmovně vystřídala stranu Věci Veřejné (ta by v tomto období získala pouze 2,5 %) KDU-ČSL (5,4 %), která si potřebnou podporu téměř konstantně udržuje již více než rok.

Výsledky přisuzované volebním modelem Straně zelených dlouhodobě oscilují kolem hranice pěti procent, v současné době je odhad jejího zisku pod touto hranicí. O tom, zda by se Strana Zelených do Poslanecké sněmovny dostala, by tak zřejmě rozhodovala momentální situace včetně takových faktorů, jako je volební účast. Celkem by „propadlo“ 17,8 % hlasů, odevzdaných dohromady všem stranám pod pětiprocentní hranicí.

Vnitřní kruh následujícího grafu představuje aktuální volební model a vnější kruh skutečné výsledky voleb do PSP ČR z května 2010. Obě strany současné parlamentní opozice mají dlouhodobě vyšší podporu než v posledních volbách, v aktuálním volebním modelu dohromady o 8,5 procentního bodu. ČSSD nárůstem o 4 a KSČM nárůstem o 4,5 procentního bodů. Podpora těchto stran však od letního období postupně slábne.

Proti posledním volbám by výrazně – o 8,4 procentního bodu – ztratila strana Věcí Veřejných. Obě větší vládní strany by měly obdobnou podporu, jako v posledních volbách.

Porovnání volebního modelu k 2.12.2011 s výsledky voleb


Po zohlednění d´Hondtovy metody přepočtu hlasů na mandáty ve volebních krajích by ČSSD pravděpodobně získala 68 mandátů, ODS 46 mandátů, KSČM 38 mandátů, TOP 09 společně se Starosty a nezávislými 40 mandátů a KDU-ČSL 8 mandátů. Z výzkumu tedy vyplývá, že pokud by se volby do PSP ČR konaly na konci listopadu 2011, současná vládní koalice by potřebnou podporu nezískala. Pravicové strany ODS a TOP 09 by dohromady získaly pouze 86 mandátů. Ani případná koalice s KDU-ČSL by s 94 mandáty neměla potřebnou většinu.

Naopak pouze 2 levicové strany ČSSD a KSČM by se ziskem 106 mandátů nadpoloviční většinu získaly.

(Poznámka: odhad mandátů je rovněž zatížen určitou výběrovou chybou, která může pro kteroukoli z uvedených stran představovat odchylku až 2 poslaneckých křesel.)

Rozdělení mandátů (odhad k 2.12.2011)


Text otázekPro další informace prosím kontaktujte:
Jan Herzmann
Tel.: +420 731 403 699
Fax: +420 233 111 002
e-mail: herzmann@ppmfactum.cz