Trendy ve vnímání značkového zboží

14. 07. 2005
Dotazování proběhlo v týdnu 20. – 25.5.2005 metodou řízených osobních rozhovorů s reprezentativním souborem 1046 obyvatel ČR, starších 15 let, vybraným kvótním výběrem.

Výstupem je volně prodejná zpráva, která se zaměřuje na tyto oblasti:
- kdo a v kterém tržním segmentu preferuje značkové výrobky
- komu naopak na značkách nezáleží
- trendy vývoje obecných názorů populace na značkové zboží
- v čem spočívá věrnost značkám
- kdy a z jakých důvodů spotřebitelé mění svoji značku
- kdo a v kterém tržním segmentu dává přednost českým nebo naopak zahraničním značkám
- jak jsou české značky vnímány
- podle kterých kritérií se spotřebitelé rozhodují mezi dvěma výrobky
- které značky jsou považovány za silné a atraktivní